AktualitātesIzstādes muzejāMākslas jaunumi

POPULĀCIJA – Baibas Kalnas grafikas izstāde

Šo, jau Talsu novada muzeja Izstāžu zālē  iekārtoto izstādi “Populācija” veido darbi, kas tapuši pēdējo gadu laikā dažādās grafikas tehnikās (oforts, linogriezums, kologrāfija, sausā adata), iekļaujot vienu vairāku darbu sēriju ar tēmu “Klusi dzīvā daba” un atsevišķus darbus, kas runā par tēmu, kas skar dzīvās dabas un cilvēka mijiedarbību jeb šis mijiedarbības sekas.

Māksliniece stāsta: “Jau kopš bērnības dzīvojot laukos, tuvu dabas norisēm, ir pamanāmas pārmaiņas, kas skar sugu populāciju, sugas, kuras izzūd, vai sugas, kuras invazīvi pārņem teritorijas, kurās agrāk tās nav mitinājušās. Zinātniski varētu teikt, ka izstādes tēma ir demekoloģija, jeb populāciju ekoloģija, sugu, jeb (no franču valodas “population” – iedzīvotāju), zemes/planētas iedzīvotāju un vides (tai skaitā dzīvās dabas) mijiedarbība. Arvien vairāk dabā notiek pārmaiņas, kuru iemesls ir cilvēku  darbība un ietekme uz vidi, un tās mums, jāatzīstas, nav patīkamas (piemēram, pēdējos gados aktuālie   Spānijas gliemeži, latvāņi u.c.).  Rodas jautājums vai homo sapiens ir tik gudrs un paredz sekas savai darbībai vai arī redzam, ka neesam spējīgi tās paredzēt, daudz kas iziet ārpus kontroles, daudz kas neatgriezeniski mainās, bet varbūt tā ir pasaules kārtība, cikls – kaut kas rodas no jauna, kaut kas izzūd, kaut kas aizpilda tukšo vietu?!

Šobrīd pasaulē daudz tiek runāts par klimata izmaiņām, par sugu daudzveidības saglabāšanu, par dabiskā vērtību un saglabāšanas nepieciešamību… Bet cilvēku populācijai patīk tehnoloģijas, rūpniecības un lauksaimniecības attīstība… arī man, bet varbūt ne tādā mērā, ka iebrienot pļavā, nevar vairs satikt lecam vardi vai izejot no meža,  jālaužas cauri latvāņu mežam… “

Šajā izstādē noteikti ir sajūtama nostalģija pēc bērnības sajūtām un atmiņām, pēc piedzīvotā lauku klusumā un mierā… pēc tā, ka dabā, neskatoties uz pārmaiņām, notiek klusi dzīva dzīve… tā pārsteidz, liek aizturēt elpu, liek smaidīt, liek uztraukties, liek domāt… Gandrīz katrā Tiņģeres mākslinieces Baibas Kalnas izstādē to esam jau kādreiz sajutuši.

Arī izstādes skatītājs tiek aicināts saprast dabas pārsteidzošo skaistumu, un mazliet ar pašironiju padomāt par pašu cilvēku izraisītām pārmaiņām vidē, kas liek izbīties vai doties kaujā ar gliemežiem, vabolēm un tomēr justies bezspēcīgam. Taču mēs varam  ļauties daudziem dzīvās dabas pārsteigumiem un modināt savu sirdsapziņu un atbildību…

Tikšanās ar mākslinieci un Tiņģeres tik aktīvās kultūras dzīves organizētāju Baibu Kalnu paredzēta 8. septembrī plkst. 17:00. Izstāde būs apskatāma līdz 15. oktobrim.

 

Guna Millersone, izstādes iekārtotāja

Bilde “Klusi dzīvā daba” V. 2023, papīrs, oforts. Mākslinieces arhīvs.