AktualitātesKrājuma jaunumi

Pirms 35 gadiem – jauniešu svētku pasākums Talsos

Tiem, kuri paši piedzīvojuši 1988. gadu, vēl atmiņā glabājas tā laika pārmaiņu gaisotne – trauksme, neziņa, gaidas un noteikti cerības par gaišāku nākotni. Kas tad notika šajā gadā? Latvija vēl atradās PSRS sastāvā kā Latvijas PSR. Bija sācies Atmodas process.

1988. gada (no janvāra līdz augustam) notikumi Latvijā. 

Latvijas Televīzija 31. janvārī demonstrēja pirmo programmas “Labvakar” raidījumu, kurā pirmoreiz tiešajā ēterā tika runāts par agrāk aizliegtiem tematiem.

  1. marts — Rakstnieku savienība izveidoja staļinisma ļaundarību apzināšanas komisiju.
  2. marts — Latvijas padomju varas iestādes deva atļauju piemiņas pasākuma rīkošanai, atceroties 1949. gada 25. marta deportāciju upurus.
  3. aprīlis — oficiāli tika atļauta Jāņu svētku svinēšana, 24. jūnijs noteikts par brīvdienu.
  4. maijs — pirmo reizi pēckara Latvijā atskaņoja Lūcijas Garūtas kantāti “Dievs, Tava zeme deg”.

1.—2. jūnijs — notika Latvijas Rakstnieku savienības valdes paplašinātais plēnums ar citu radošo savienību vadītāju un ekspertu piedalīšanos. Mavriks Vulfsons paziņoja, ka 1940. gadā Latvijā nav notikusi sociālistiskā revolūcija.

  1. jūnijs — pirmo reizi Latvijas pēckara vēsturē demonstrācijas laikā grupas “Helsinki-86” biedrs Konstantīns Pupurs cauri visai Rīgai, no Brīvības pieminekļa līdz Brāļu Kapiem, iznesa Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. Notika arī mītiņš pie Kongresu nama.
  2. jūnijs — LKP CK plēnums pieņēma lēmumu “Par politisko situāciju republikā”, kurā teikts, ka Rakstnieku savienības valdes paplašinātajā plēnumā “netika pienācīgi ievērotas visu republikas sociālo grupu un nacionalitāšu intereses,” bet “… vēsturisko notikumu subjektīvie traktējumi, ko neatbildīgi uztvēruši daži masu informācijas līdzekļi, dezorientē sabiedrisko domu un kalpo par platformu nacionālistiski noskaņoto elementu konsolidācijai.”.
  3. jūlijs — notika pirmā publiskā vēsturnieku diskusija par 1940. gada notikumiem Latvijā.
  4. jūlijs — Rīgā, Arkādijas parkā notika Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) dibināšanas sapulce.

10.—17. jūlijs – notika folkloras festivāls BALTICA Rīgā. Gājiena priekšgalā Dainis Stalts pirmo reizi nesa sarkanbaltsarkano neatkarīgās Latvijas karogu starptautiskā sarīkojumā.

  1. jūlijs – darbu sāka Augstākās Padomes darba grupa par nacionālo simboliku.

Avots: https://lv.wikipedia.org/wiki/1988._gads_Latvij%C4%81

Talsos 1988. gada 6. augustā notika pasākums jauniešiem, kas patiesībā bija pasākums visām paaudzēm. Tas lietus dēļ visu dienu norisinājās sporta namā (bija plānots dažādās vietās Talsos).

Galvenie svētku organizatori – Talsu komjaunatnes rajona komitejas otrais sekretārs Andis Lagzdiņš un Talsu kultūras nama darbinieks Andris Priednieks bija sarūpējuši plašu programmu, kā ierasts, pasākuma atklāšanu ar svinīgām uzrunām, dažādu mūziķu uzstāšanos, Kuldīgas Modes teātri un Rīgas friziermeistaru priekšnesumu, tikšanos ar pirmā skaistuma konkursa pēckara gados — “Mis Rīga” uzvarētāju Sintiju Jenerti, loteriju, iespēju ziedot pieminekļa brīvības cīnītāju piemiņai “Koklētāja” izveides fondā, fotostūrīti, svara bumbu celšanu un kaskadieru demonstrējumus pie sporta nama un stāvlaukumā, kā arī brīvo tribīni, lai varētu izteikties par aktuāliem jautājumiem. Kultūras namā notika diskotēka līdz rītam.

1988.08.13. laikrakstā “Padomju Karogs” žurnāliste Maija Brūvere rakstīja: “Labas gribas apliecinājums – to saku par jauniešu svētkiem, kas notika viņsestdien, un domāju, ka šim vērtējumam piekritīs daudzi. Es līdzīgu pasākumu Talsos neatceros.”

Piedāvājam ieskatīties Talsu novada muzeja krājuma skaitliski lielākajā kolekcijā – foto negatīvos, fotogrāfa Valda Frēliha fiksētajos mirkļos!

Aija Pudure, Talsu novada muzeja krājuma glabātāja