Pieminot uz Sibīriju izvestos

Pēc Otrā pasaules kara Latvija atkārtoti tika iekļauta PSRS sastāvā un tās teritorijā atjaunoja padomju varu. Lai salauztu bruņoto pretestību padomju varas iestādēm, represētu nacionāli noskaņotos iedzīvotājus un piespiestu lauku iedzīvotājus iestāties jaunizveidotajās kolektīvajās kopsaimniecībās – kolhozos, PSRS komunistiskās partijas vadība un PSRS Ministru padome pieņēma lēmumu par kulaku, to ģimenes locekļu, bandītu un nacionālistu, kas atrodas nelegālā stāvoklī, bruņotās sadursmēs kritušo un notiesāto bandītu ģimeņu izvešanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas. Slepeno operāciju nosauca “Krasta banga” un tā sākās 1949.gada 25.martā. No Baltijas republikām tika deportēti vairāk nekā 90 000 iedzīvotāju, no kuriem turpat puse bija no Latvijas – 43 133 cilvēki. Izsūtīto īpašumus nekavējoties nacionalizēja. Atšķirībā no 1941.gada 14.jūnija masveida deportācijas, ģimenes netika šķirtas. No Latvijas izvestos iedzīvotājus 33 ešelonos galvenokārt deportēja un nometināja Amūras, Omskas un Tomskas apgabalos. No toreizējā Talsu apriņķa un Dundagas pagasta tika izvesti 2380 cilvēki. Viņus ar speciālu ešelonu no Stendes stacijas pārsvarā deportēja uz Tomskas apgabala Piškinotroickas, Krivošeinas, Verhņeketas, Šegarkas, Kolpačevas, Tomskas, Molčanovskas, Asinas rajoniem, Omskas apgabala Molotovas, Uļjanovskas, Kaganovičas un Moskaļenku rajoniem. Kopumā 1949.gada 25. – 30. marta deportācija izvērtās par visplašāko Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu, kad vienā nedēļā tā zaudēja 2% iedzīvotāju.

Izstādē “Tās dienas acīm” dramatiskie pagātnes notikumi atspoguļoti 16 gadīgā jaunekļa Daumanta Birznieka (dz.1925) izsūtījumā tapušos zīmējumos un Leonarda Pētersona (1920–1994) gleznā “Ziemeļzemes gūstekņi” (1949.gads – šahta Nr.7 Vorkutā), kuru autors radījis 1991.gadā pēc atmiņām par ieslodzījuma gadiem Vorkutā un Taišetā.

Izstāde “Tās dienas acīm” apskatāma Talsu mūzikas skolas kamerzālē no 23. līdz 31. martam.

Guntars Tenne,

Talsu novada muzeja speciālists vēstures jautājumos

Foto: Guntis Dišlers