Aktualitātes

4. jūlijs “Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena”

Šis piemiņas datums nav izvēlēts nejauši, tas tieši simbolizē nacistu okupācijas varas īstenoto holokaustu, ko aizsāka Lielās Horālās sinagogas un vēl četru Rīgas sinagogu nodedzināšanu 1941. gada 4. jūlijā[1]. Šā paša gada 1. jūlijā Talsos jau bija ienācis nacistiskās Vācijas karaspēks, kas sāka dažādas noziedzīgas darbības pret ebrejiem. Smagi cieta arī Sabiles pilsētā dzīvojošie ebreji, kam 1. jūlijā tika nodedzināta sinagoga un 1941. gada 6. augustā tos aizveda uz netālu esošo mežu, kur tos nošāva[2]. Talsu apriņķī jūlijā un augustā turpinājās masveida ebreju tautības cilvēku slepkavošana, kas notika akciju laikā. Parasti tās veica vietējie pašaizsardzībnieki ar latviešu Drošības dienesta(vācu Sicherheitsdienst) vienību “Arāja komanda”, kas nogalināja ap 400 ebreju. Pirmā Talsu ebreju iznīcināšanas akcija notika Ķūļciema pagasta mežā, bet lielākā daļa Talsu ebreju tika nogalināti Sukturu mežā[3], savukārt daļa Talsu pilsētas un Stendes pagasta ebreju tika nošauti Ruņķu ciemā[4]. Valdemārpilī dzīvojošies ebreji tika sadalīti divās grupās, darbspējīgie vīrieši, tika norīkoti darbam kūdras rakšanas darbos Mežgravās (ap 5 km no Valdemārpils), kur tos 7.augustā nošāva[5], savukārt atlikušos ebreju tautības pārstāvjus 26.jūlijā Talsu pašaizsardzībnieki aizveda uz mežu pie ceļa Jaunciems-Kaltene un tur nošāva kopumā ap 70 ebreju. Talsu apriņķī ne tikai tika nogalināti ebreji no vietējiem ciemiem un pilsētām, bet arī bija izveidota  koncentrācijas nometnes “Kaizervalde” filiāle “Dondangen II”, kas atradās Popervālē[6]. Laika posmā no 1943.-1944. gadam šeit tika ieslodzīti ebreji no dažādām Eiropas valstīm, kā arī padomju armijas karagūstekņi. Tiek lēsts, ka nometnē nomira aptuveni 1000 cilvēku, galvenokārt, pēc nāvessoda izpildes vai slikto dzīves apstākļu dēļ. Upuri tika apglabāti turpat aiz nometnes teritorijas. Visās atsaucēs minētajās vietās mūsdienas ir izveidotas piemiņas vietas.

Atsauces:

[1] Liniņš, E. “4. jūlijs. Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena”. Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/sii-diena-vesture/4.-julijs.-ebreju-tautas-genocida-upuru-pieminas-diena.a40296/

[2] Talsu novads, Sabile. Pieejams: http://memorialplaces.lu.lv/memorialas-vietas/kurzeme/vegi-sabiles-novads/

[3] Talsu novads, Sukturi. Pieejams: http://memorialplaces.lu.lv/memorialas-vietas/kurzeme/talsi-sukturu-priedes/

[4] Talsu novads, Ruņķi. Pieejams: http://memorialplaces.lu.lv/memorialas-vietas/kurzeme/runki-talsi/

[5] Talsu novads, Medņu viensēta. Pieejams: http://memorialplaces.lu.lv/memorialas-vietas/kurzeme/talsu-novads-valdemarpils/

[6] Talsu novads, Popervāle. Pieejams: http://memorialplaces.lu.lv/memorialas-vietas/kurzeme/popervale-talsu-novads/

 

Fotogrāfija: Piemiņas plāksne – bijušās Popervāles koncentrācijas nometnes vietā, nomainīta 1980. gadā. TNMM 17633