Pasākumi

Pieaugušo izglītības pasākumu cikls “Kuršiem pa pēdām”

Oktobrī Talsu novada muzejs aicina uz pieaugušo izglītības pasākumu ciklu “Kuršiem pa pēdām”, kurā ikviens interesents varēs uzzināt informāciju par kuršu svētvietām, pilskalniem un tērpiem.

4. oktobrī plkst. 18:00 notiks tikšanās ar vēsturnieku, dabas pētnieku Andri Grīnbergu “Senās svētvietas Talsu novadā”. A.Grīnbergs ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “Baltu ceļš” kultūras mantojuma eksperts Kurzemē, grāmatas “Zemgales reģiona senās kulta vietas” un interneta vietnes www.petroglifi.lv autors. Tikšanās laikā uzzināsiet par Talsu apkārtnē esošajām senajām svētvietām – kokiem, akmeņiem, kalniem un avotiem. Tikšanās prezentācija

10. oktobrī plkst. 18:00 notiks tikšanās ar senvēstures entuziasti, Kurzemes pilskalnu apceļotāju Laimu Landmani “Pilskalnu meklējumi”. L. Landmane kopā ar domubiedriem brīvajā laikā dodas Kurzemes pilskalnu ekspedīcijās, kurās meklē zināmus un mazāk zināmus pilskalnus. Tikšanās laikā uzzināsiet pa skaistākajiem pilskalniem apkārtnē un iespējām tos apskatīt pašiem.

24. oktobrī plkst. 18:00 notiks tikšanās  ar Latviešu tautastērpu skates dalībniekiem Mārci Sīli un Lindu Dreiju “Kuršu un lībiešu tērpa komplektēšana”. M. Sīlis un L. Dreija pirms neilga laika nolēma, ka vēlas iegūt arheoloģiskos tērpus un piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. M. Sīlis nolēma komplektēt arheoloģisko tērpu pēc netālu no Talsiem esošajiem Sāraju senkapu vīriešu apbedījumiem, savukārt L. Dreija – lībiešu sievietes tērpu. Šogad M. Sīlis un L. Dreija Dziesmu un Deju svētku laikā piedalījās Latviešu tautastērpu skatē un ieguva godpilno 2. vietu. Kā izvēlēties tērpu un tā komplektāciju, kur meklēt informāciju un amata meistarus, uzzināsiet pieaugušo pasākumu cikla noslēdzošajā nodarbībā.

Aicinām ikvienu interesantu apmeklēt pieaugušo izglītības pasākumus bez maksas!

Tikšanās publicitātes nolūkiem tiks fotografētas un filmētas. Fotoattēli tiks izvietoti Talsu novada muzeja mājas lapā www.talsumuzejs.lv, kā arī Talsu novada muzeja sociālo tīklu kontos Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com. Jums ir tiesības pieprasīt neizmantot vai dzēst, ja tas ir tehniski iespējams, minēto fiksāciju ar Jūsu personas datiem.

 

Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā