Uncategorized

Pērļu zveja – Guna Millersone

Izveidoto dzīvo skulptūru* nofotografējiet un nosūtiet uz e-pastu

Pārdomājiet, ko jūs pārējiem dalībniekiem stāstīsiet par atrasto Talsu pērli:

  • Vārds, uzvārds
  • Nodarbošanās
  • Pastāstiet, ko jūs uzzinājāt par šo personību
  • Pamatojiet, kāpēc izvēlējāties konkrētos muzeja priekšmetus, lai raksturotu izvēlēto personību
  • Komentējiet, ko esat attēlojuši dzīvajā skulptūrā

*dzīvā skulptūra tiek veidota izmantojot komandas dalībnieku ķermeņus.