AktualitātesKrājuma jaunumi

Pēdējais solis jaunam sākumam

Pēdējais solis jaunam sākumam

Talsu novada muzejs ir saņēmis finansējumu, lai uzsāktu trešo un noslēdzošo “Lichtenthal”  tāfelklavieru restaurācijas posmu. Jau decembra beigās klavieres varēs atgriezties muzejā.

Kopš 1986. gada, kad šīs retās un nenovērtējamās tāfelklavieres nonāca Talsu novada muzejā, tās klusi slēpās muzeja krājumu glabātuvē, gaidot savu otro dzimšanas dienu. Nu tā diena tuvojas straujiem soļiem.

Klavieru restaurators Jānis Kalniņš atzinis: ”Būtiskākais ir tas, ka uz šī instrumenta būs iespēja baudīt 19. gs. mūziku, un dzirdēt to tā, kā to dzirdēja tā laika cilvēki. Tas ir liels ieguvums ne tikai muzejam, bet arī mūziķiem, kuri uz tām spēlēs.”

Restaurācijas projekta noslēguma posma paredzētās izmaksas ir 10230,90 EUR. Esam gandarīti paziņot, ka trešajā Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, Kultūras mantojuma nozarē, Talsu novada muzejs ir saņēmis finansējumu 6000 EUR apmērā. Daļa summas 3624,88 EUR apmērā iegūta, pateicoties ziedotāju un vietējo uzņēmēju atbalstam. Lai tiktu noslēgts 3.restaurācijas posms, un jau decembrī tāfelklavieres atgrieztos Talsu novada muzejā, nepieciešami vēl 606,02 EUR.

Kopā mēs spējam un varam! Vēl tikai nedaudz un muzeja simtgades jubilejas gada noslēgumā saņemsim fantastisku dāvanu. Tāfelklavieres atgriezīsies muzejā, lai pieskandinātu barona Heinriha fon Firksa pilsētas māju „Villa Hochheim”. Vēlamies nodrošināt katram iespēju apskatīt šo unikālo instrumentu, iepazīties ar tā vēsturi un restaurācijas procesu, tāpēc mūsu speciālisti gatavojas svinīgam klavieru prezentācijas pasākumam, kas plānots nākamā gada janvārī.

Sakām milzīgu paldies Talsu novada fondam, Valsts Kultūrkapitala fondam un ikvienam ziedotājam par neizmērojamo atbalstu, kā arī restauratoram Jānim Kalniņam un viņa komandai par skaisto un rūpīgo darbu. Bez jums tas nebūtu iespējams!

Ziedot tāfelklavieru restaurācijai iespējams:

Talsu novada muzejā ziedojumu kastē;

Talsu novada fonda bankas kontā:

Nodibinājums “Talsu novada fonds”

Reģ.nr. 50008073841

AS SEB banka

Bankas konts LV87UNLA0050017096893