Uncategorized

Par spīti kariem un karantīnām

Pavasaris Talsu novada muzejā atkal ir atnesis Mākslas dienas. Tradicionālajā Talsu mākslinieku izstādē, kā ierasti, piedalās ap 30 – 35 mākslinieku, starp tiem pamanāms arī kāds jauns vārds.

Gleznotāji un grafiķi, fotogrāfi un keramiķi, kā arī dažādas autortehnikas. Ainavas, ziedi, klusās dabas, abstrakcijas un ekspresijas, sirreālisms, pa retam arī kāds ironisks darbs(Kristīne Niedrāja, Māris M. Gailis, Ingemārs Dzelme)  Talsiem šī ir nozīmīga izstāde, jo māksliniekiem ir prieks atkal satikties muzeja izstāžu telpās, uzmundrināt vienam otru un domāt par nākotni. Ceram, ka arī katrs skatītājs izstādē atradās sev gandarījumu par redzēto.

Šajā izstādē var pamanīt arī darbus, kuri reflektē par šo dīvaino laiku – karu un karantīnām, laiku, kuru neviens no mums  pat necerēja kādreiz piedzīvot.  Andra Vikaiņa izjustais birografikas darbs “Kartantīna” ar skumjajiem kaķiem pie loga, šķiet, vispārliecinošāk un mākslinieciski visspēcīgāk raida šī pavasara uzspiesto notikumu traģiskumu.

Mākslas dienu izstāde būs apskatāma līdz šī gada 22. maijam. Pēc Lieldienu brīvdienām muzeja Izstāžu zālē tiks iekārtota fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka 65. jubilejas izstāde “Ārzemes”.

14.maijā paredzēts Mākslas dienu brīvdabas sarīkojums, kurā varēsim tikties ar izstādes autoriem, pakavēties Daiņa Kārkluvalka izstādē, uzzināt, kurš šogad no Talsu māksliniekiem iegūs Talsu novada pašvaldības Ž. Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā, noskatīsimies kustību teātra izrādi, kā arī baudīsim kādu vīna glāzi.

Guna Millersone, izstādes iekārtotāja.

Andris Vikainis “Karantīna”

Elmārs Orniņš “Dievs, tava zeme deg!”