Uncategorized

PAR LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBU

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienoti 120 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. Tā ir lielākā šāda veida organizācija Latvijā.

Latvijas Muzeju biedrības misija ir veicināt Latvijas muzeju nozares attīstību, lai stiprinātu nozares kapacitāti un uzlabotu tās konkurētspēju, rīcībspēju un tēlu valsts un starptautiskā līmenī.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Annija Sauka

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

T: +371 28341390

E: annija.sauka@lnmm.lv

https://muzeji.lv/lv