AktualitātesKrājuma jaunumi

Paldies par pirmo soli

2022. gada 15. decembrī noslēdzās Talsu novada muzeja „Lichtenthal” tāfelklavieru restaurācijas 1. posms. Šis ir pavisam neliels solis garajā ceļā uz „Lichtenthal” tāfelklavieru koncertiem, bet mēs esam gandarīti par paveikto, un vēlamies izteikt pateicību tiem, bez kuriem šis solis nebūtu iespējams.
Paldies restaurācijas projekta čaklajām rokām „Ugāles ērģeļbūves darbnīcai”, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fondam, Kurzemes plānošanas reģionam un Latvijas Valsts mežiem par finansiālo atbalstu. Paldies arī Talsu novada fondam par palīdzību ziedojumu vākšanā. Esam no sirds pateicīgi ikvienam ziedotājam, kurš ir atbalstījis mūsu sapni.
Šis ir tikai sākums. Jauns gads sāksies ar jauniem centieniem atrast finansējumu un atbalstu nākošajam restaurācijas posmam.
Mēs esam apņēmības un cerību pilni Talsu novada muzejā izdzirdēt „Lichtenthal” tāfelklavieru bagātīgo skanējumu, tāpēc nebaidīsimies sacīt – uz tikšanos koncertos!
Vairāk informāciju par restaurācijas procesā paveiktajiem darbiem skatīt šeit:
Ziedot tāfelklavieru restaurācijai varat šeit:
Talsu novada muzejā ziedojumu kastē;
Talsu novada fonda bankas kontā:
Nodibinājums “Talsu novada fonds”
Reģ.nr. 50008073841
AS SEB banka
Bankas konts LV87UNLA0050017096893
Maksājuma mērķis: “Ziedojums Talsu novada muzeja tāfelklavieru restaurācijai”.