Paldies Lidijai!

2022. gada 6. aprīlis ir pēdējā darba diena Talsu novada muzejā mūsu ilggadējai kolēģei Lidijai Grīnvaldei.

Lidija darba gaitas muzejā uzsāka 2005. gada februārī galvenās speciālistes darbā ar sabiedrību amatā. Viņas pienākumos ietilpa muzeja piedāvājuma popularizēšana, pasākumu organizēšana un muzejpedagoģiskā piedāvājuma izveidošana. Lidija bija tā, kas organizēja un vadīja pirmo “Muzeju nakti” mūsu muzejā. Tagad viņa ar smaidu atceras toreizējo satraukumu, kļūdas, bet rezultātā – gandarījumu par paveikto.

Muzeja darbībai paplašinoties, tika izveidota jauna štata vieta – galvenais speciālists izglītojošā darbā, amats tika uzticēts Lidijai. Jaunie pienākumi pedagoģei ar 25 gadu pieredzi (ko Lidija guva, strādājot par matemātikas skolotāju Laidzes pamatskolā) bija piemēroti, bet reizē arī izaicinājums, jo bija jāizveido un jāvada muzejpedagoģiskās programmas par dažādām tēmām. Tā kā Lidijai piemīt tādas rakstura īpašības kā zinātkāre, neatlaidība un rūpība, viņa ar šo uzdevumu tika galā teicami, 10 gadu laikā izveidoja un vadīja dažāda satura programmas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī programmu jaunlaulātajiem.

Lidija sagatavoja un vadīja muzejpedagoģiskās programmas:

Viņas veikums ir vairāku izstāžu organizēšana, kas piesaistīja plašu interesentu loku, tādas kā :

Arī piedalīšanās akcijā “Satiec savu meistaru” ar dažādām aktivitātēm: karošu grebšana, vilnas vērpšana, klūgu pīšana, slotu gatavošana, putnu būru gatavošana bijušas Lidijas pienesums kopējā darbā.

Gadiem ejot, kad zināšanas un pieredze uzkrāta un vēlme izzināt vēl nezināmo pārpārēm, bet solis vairs nav tik raits, Lidija izmantoja iespēju mainīt amatu un no 2015. gada strādāja muzejā uz nepilnu slodzi kā speciāliste vēstures jautājumos.

Lidija veica pētniecisko darbu par padomju jauniešu organizācijām, tā rezultātā tapa publikācijas: “Talsu novada muzeja rakstos” I sējumā – „Pionieru organizācija” un III sējumā – “Talsu rajona pionieru štāba darbība. 1958.–1965. gads”. Ir veikts pētījums par vienu no Talsu lielākajiem uzņēmumiem „Talsu Piensaimnieks”, kā rezultātā rudenī muzejā būs skatāma izstāde „Talsu Pienotavai – 100”. Šobrīd vēl turpinās darbs pie publikācijas “Vasilijs Ceriņš – mācītājs, skolotājs, strēlnieks”, kas tiks iekļauta “Talsu novada muzeja rakstu” IV sējumā.

Darbabiedri Lidiju raksturo kā sirsnīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un ar humora izjūtu apveltītu kolēģi, kura prot uz visu paskatīties no pozitīvās puses.

Paldies par muzejā nostrādātajiem 17 darba gadiem! Vēlam saulaina prieka pilnu pelnītu atpūtu!

 

Aija Pudure, Talsu novada muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore

Lidija Grīnvalde; Foto: Sandis Priede