AktualitātesMuzejs no iekšpuses

Paldies Inesei

1978. gadā Inese sava darba gaitas muzejā uzsāka kā Vēstures nodaļas vadītāja. Inese Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē specializējās arheoloģijas specialitātē, piedaloties arheoloģiskajās ekspedīcijās. Viņas pirmais nozīmīgākais darbs muzejā bija arheoloģijas ekspozīcijas izveide.

Ekspozīciju un izstāžu veidošana bija Ineses sirdsdarbs. Ar lielu aizrautību viņa  kārtoja un grupēja izstāžu vēstures priekšmetus un eksponātus vitrīnās, plauktos, statīvos u. c. Izstāžu veidošanas procesā Inese nekad neatteica kolēģiem profesionālu padomu un palīdzību.

Inese Vempere no 1978. līdz 1986. gadam gan vadīja, gan piedalījās kompleksajās ekspedīcijās (vācot un apkopojot dažādus vēsturiskus un  etnogrāfiskus priekšmetus) Talsu novadā, kas deva lielu pieredzi ekspozīciju un izstāžu veidošanā. Īpaši tuvas un interesantas Inesei bija ekspedīcijas, kuras noritēja Ģibuļu ciemā 1979. gadā, Talsu pilsētā 1980. gadā, Lībagu ciemā 1981. gadā, Laucienes ciemā 1982. gadā,  Balgales ciemā 1984. gadā un Ķūļciemā 1985. gadā.

Inese regulāri organizēja un veidoja pasākumus un izstādes par patriotiskām tēmām –  “Baltijas ceļš”, “Latvijas Tautas Fronte”, “Barikāžu laiks”. Interesentiem aizvien pieejamas Ineses Vemperes veidotās ceļojošās izstādes – “1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē” (2000), “Pie pleca plecs”, “Latvijas Tautas Frontes darbība” (2013), “Talsu pilsētas galvas” (2017).

Talsiniekiem patika Ineses publikācijas vietējos laikrakstos par dažādām vēstures tēmām. Īpaši tuva viņai bija arheoloģija, Talsu novada muzeja vēsture, 1905. gada notikumi Talsos un apriņķī, valsts un pašvaldību vēlēšanas, pilsētu vadība, skolu, dažādu iestāžu, biedrību jubilejas.

Inesi pazīst kā atraktīvu, aizrautīgu gidi, kas iepazīstina tūristus no tuvām un tālam vietām ar Talsu pilsētas un novada nozīmīgākajiem un interesantākajiem apskates objektiem. Ne velti, 2017. gada 18. novembrī Inese Vempere saņēma Talsu novada pašvaldības Gada balvu “Par ieguldījumu vēstures izpētē un pozitīvu Talsu novada tēla veidošanu”.

Vēl nesen, 20. jūlijā, kolēģu, draugu un atbalstītāju pulkā Inese Vempere saņēma Talsu novada pašvaldības apbalvojumu – Pateicības rakstu “Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada muzejā”. Ineses darba gadi Talsu novada muzejā (Talsu muzejā) pagāja spraigā un aktīvā darbībā, realizējot daudzus projektus un ieceres. Viņas pārziņā bija ekspozīciju un izstāžu veidošana, pasākumu organizēšana,   ekskursiju vadīšana, kā arī Talsu novada vēstures pētniecība un novada tēla veidošana.  Talsu novada muzeja ilggadēja kolēģe Inese Vempere darba gaitas noslēdza 2022. gada 27. decembrī.

Paldies Inesei Vemperei par muzejā nostrādātajiem 40 darba gadiem. Vēlam no sirds izbaudīt pelnīto atpūtu!

Talsu novada muzeja kolektīvs.