AktualitātesKrājuma jaunumiPasākumi

Paldies Daijai

Talsu novada muzeja kolektīvs 1. jūlijā ar jautru dziesmu sumināja ilggadējo kolēģi Daiju Lēmani, kura pēc muzejā nostrādātiem 44 darba gadiem izvēlējās doties ilgi pelnītā atpūtā. Katra teiktais paldies par kolēģiem veltīto laiku bija personīgs un atmiņā paliekošs. Saturā pamatīgas, gaumīgas un skaistas arvien bijušas Daijas veidotās izstādes par viņai tuvo etnogrāfijas tēmu, Dziesmu svētkiem, krājumā glabātiem rokdarbiem un citiem  vērtīgiem eksponātiem.  Mūsdienīgas, loģiskas un saistošas ir viņas veidotās prezentācijas par kultūrvēstures tēmām. 

Viss muzeja krājums (ap 190 tūkstoši vienību) izgājis caur galvenās krājuma glabātājas rūpīgo un profesionālo skatījumu. Zinoša, atbildīga, prasmīga, godprātīga un eleganta – tādu mēs pazīstam Daiju. Vēlam viņai labu veselību un daudzus saulaina prieka pilnus gadus!

Foto: Sandis Priede

Gita Japiņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību