AktualitātesKrājuma jaunumiPublikācijasVirtuālās izstādes

Otrā pasaules kara karavīri fotogrāfijās

Šogad aprit 75 gadi kopš nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto sagrāves. Otrais pasaules karš Eiropā beidzās līdz ar 1945. gada 8. maijā hitleriskās Vācijas parakstīto kapitulācijas aktu. Nežēlīgā karadarbība un nacistu okupācijas varas iestāžu represijas prasīja no civiliedzīvotājiem un militārpersonām ļoti lielus upurus. Par nacisma iznīcināšanu bija samaksāta pati augstākā cena – cilvēku dzīvības. Karš katras ģimenes liktenī atstāja paliekošas pēdas. Mūsu vecvecāki vai viņu vecāki kara laikā paveica katrs savu varoņdarbu. Viņi piedalījās nāvējošās uzbrukuma vai aizsardzības kaujās frontē, raka ierakumus, iesaistījās lauka hospitāļu organizēšanā un vienkārši mēģināja pasargāt savus tuviniekus no nāves. Katrs veica savu darbu, kas tuvināja kara pēdējo dienu. Šajā dienā pieminot visus kara upurus un tos, kuri izcieta kara šausmas tieši frontē, Talsu novada muzeja krājums piedāvā fotogrāfijās apskatīt latviešu un cittautu karavīrus, kuri dienēja abās karojošās pusēs – Latviešu SS brīvprātīgo leģiona formējumos un Sarkanās armijas sastāvā. Šie karavīri un virsnieki bija spiesti karot par latviešu tautai naidīgu totalitāru režīmu interesēm svešos formas tērpos un zem svešiem karogiem. Viņi karoja pret iebrucējiem varonīgi un pēc labākās sirdsapziņas, cīnoties par savas dzimtenes brīvību.

Talsu novada muzejs aicina jebkuru mūsu novada iedzīvotāju dāvināt muzeja krājumam ģimenē saglabājušās fotogrāfijas vai citas kara laika liecības, lai tās saglabātu un padarītu pieejamas nākamām paaudzēm kā atgādinājumu par mūsu senču izciesto un piedzīvoto Otrā pasaules karā.

Digitalizētos krājuma priekšmetus ir iespējams apskatīt Latvijas Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (adrese: www.nmkk.lv).

Alfrēds Moseičuks,

Talsu novada muzeja krājuma glabātājs

.