Izstādes muzejāMākslas jaunumi

Novada lietišķā māksla Latvijas simtgadei

 Līdz 11. aprīlim  Talsu novada muzejā apskatāmas divas novada lietišķās mākslas meistaru darbu izstādes.

Šajā gadā savas pastāvēšanas 55 gadus  svin vienīgā mūsu Tautas lietišķās mākslas studija ( TLMS ) “Dzīpars” ( tālajā 1963. gadā to dibinājusi Maiga Trukmane ); šai studijai  šo goda pilno statusu piešķīra 1985. gadā. Šodien dažādus nosaukumus sev piešķir katra radošā vienība kādus vien tā vēlas, bet toreiz tas bija jāpanāk ar nopietnu, stabilu  un profesionālu darbu savā jomā un ļoti nopietnu amata brāļu – toreiz E. Melngaiļa Tautas mākslas centra  izvērtējumu. Kopš 2000. gada studiju vada Valda Dedze., studija darbojas Talsu tautas nama paspārnē.

“Dzīpars” vienmēr ir bijis īpaši smalku rokdarbu studija: tā adījumi, austie darbi, tamborējumi un  izšuvumi  izcēlušies ar izcilu, gandrīz vai juveliermākslai tuvu un precīzu darbu izpildījumu gan cimdu rakstos un tautas tērpu radīšanā, gan etnogrāfijā sakņotajos izšuvumos, arī apģērbos. Savos ilgajos darba gados īpaši augstu vērtējams “Dzīpara” izšuvumu, t. s. “balto darbu” atstātais mantojums Latvijas muzeju krājumos. Kā jau to var atļauties dižas meistares, šīs jubilejas atzīmēšanai par godu viņas īpaši grib izcelt  tikai vienu savu darbu kolekciju – vīru rakstainos pirkstaiņus.

Divas muzeja zāles aizņem Talsu novada lietišķās mākslas meistaru darbu izstāde “Bij` manā pūriņā”. Šogad, simtgades gadā,  tai nav atskaites vai atrādīšanās tendence, kura vienmēr ir draudējusi ar pārāk blīvu eksponātu skaitu un līdz ar to pārbāztības iespaidu, bet izstādes rīkotāji  gribēja rādīt esenciālo un labāko, ar ko var lepoties Talsu puses meistari. Ir pārstāvēti gandrīz visi lietišķās mākslas pulciņi no Talsiem, Stendes, Īves, Spāres, Pastendes, Strazdes; pirmo reizi piedalās divas rokdarbnieces no Virbiem. “Talses” un Stendes audēju segas, galdauti, aizkari, dvieļi, Strazdes un talsinieču grīdas celiņi, “Ciparnīcas” keramika, Miervalža Zibens metālkalumi  un vēl daudz citu lietu –  ar tām varam lepoties tālu jo tālu ne tikai Latvijas 100-gades gadā vien.

17. martā plkst 12:00 muzejā sveiksim TLMS “Dzīpars” jubilejā un satiksimies ar novada plašo lietišķās mākslas meistaru pulku.

 

Guna Millersone,

izstādes iekārtotāja