Aktualitātes

No 16. novembra Talsu novada muzejs APMEKLĒTĀJIEM ATVĒRTS!

Izstāžu, ekspozīciju apskate:
P: apmeklētājiem slēgts
O: no 10.00 – 17.00
T: no 10.00 – 17.00
C: no 10.00 – 17.00
P: no 10.00 – 17.00
S: no 10.00 – 17.00
Sv:no 10.00 – 17.00
Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 – 17.00 (vēlams iepriekš pieteikties)
Tālrunis krājuma speciālistiem: 29186852
Tālrunis klientu apalpošanas speciālistiem: 29102628
Cienījamie apmeklētāji!  Šobrīd muzejā tiek remontēti 3. stāva kabineti. Atvainojamies, ja darbu dēļ rodas neērtības muzeja apmeklējuma laikā.

 Šobrīd muzejā

2021.gada 11.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.828 ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ar šiem grozījumiem noteikts, ka no š.g. 15.novembra:

  • Muzeji var atjaunot darbību, gan iekštelpās, gan ārtelpās sniedzot pakalpojumus epidemioloģiski drošā režīmā apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Muzejam ir jāpārbauda apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, un jāpārliecinās par apmeklētāja identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
  • Bērni līdz 12 gadu vecumam, kā arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, muzeju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
  • Muzejpedagoģiski pakalpojumi jauniešiem var tikt sniegti tikai ārtelpās; tajos var piedalīties jaunieši, kuriem ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
  • Muzeja apmeklētājiem (izņemot apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības) ir jāievēro 2 metru savstarpēja distance, kā arī jālieto sejas maskas, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).
  • Ja muzejs organizē publiskus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas, koncertus u.t.t.), pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, ievērojot MK rīkojuma Nr.720 punkta 5.24. nosacījumus.
  • Muzeja darba laiks var būt no plkst. 6.00 līdz 21.00; ja muzeja telpās tiek organizēts kultūras pasākums, tā norisei jābeidzas līdz 23.00.
  • Pašvaldību un valsts muzeju darbinieki no 15.novembra darba pienākumus var veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju līdz 15.novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 15.decembrī, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai darbinieks var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.
  • No 15.decembra visu muzeju darbinieki, kā arī brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, klātienē darba pienākumus varēs veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Visiem darbiniekiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā jāapliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Darba devējs var organizēt klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga testēšanu), testēšanas izmaksas sedzot no darba devēja līdzekļiem.

Neskaidrību gadījumā iesakām izmantot Valsts kancelejas apkopojumu par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, Kultūras ministrijas tīmekļvietni, Covid-19 uzziņu tālruni 8345 un Kultūras ministrijas konsultatīvos tālruņus +371 67330254 un +371 29192298.

Informācija no Kultūras ministrijas mājas lapas: www.km.gov.lv