Iespieddarbi

…nākošā pietura Kurzeme… [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autore Laimdota Junkara, Talsi: Talsu novada muzejs, 2000, 80 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainers Juris Boiko, iespiests Talsu tipogrāfijā, izdots ar VKKF un Talsu, Tukuma, Saldus, Ventspils, Kuldīgas un Liepājas rajona padomju un pilsētu domju atbalstu.
Kurzemes mākslinieku darbu izstādes, kura notika Talsu novada muzejā 2000. gada maijā – augustā, darbu katalogs. Reproducēti 67 izstādes autoru darbi – gleznas, skulptūras, fotogrāfijas, lietišķā māksla (tekstils, keramika, rotu māksla) objekti; sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par Kurzemes māksliniekiem. Projekts ieguva vienu no pirmajām Latvijas Mākslinieku savienības Gada balvām par profesionālu sniegumu provinces muzejos.
37_scan0023