Aktualitātes

Nāc ēnot muzeja speciālistus!

Sveiks, jaunais speciālist! Vēl nezini, par ko vēlies kļūt nākotnē? Saista vēsture, pedagoģija vai vadība? Nāc ēnot mūsu speciālistus un uzzini, kāda ir ikdiena muzejā.

5. aprīlī Latvijā norisināsies Ēnu diena – pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. līdz 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Tajā skolēniem būs iespēja iepazīt arī Talsu novada muzeja  darba ikdienu un procesus. Pieteikšanās jau ir sākusies!

Talsu novada muzejs piedāvā ēnot:

Muzeja direktoru – muzejā nav nenozīmīgu vai mazsvarīgu amatu, tas ir mehānisms, kas darbojas, ja visi un katrs ir savā vietā. Direktora uzdevums ir nodrošināt šī mehānisma nepārtrauktu un saskaņotu darbību. Muzeja personāla un novada iedzīvotāju iesaiste, iniciatīva un līdzdarbība ir būtiski aspekti virzībā uz jaunu un sabiedrībai atvērtu muzeju.

Krājuma nodaļas darbinieku – muzejs, tā ekspozīcijas un izstādes nav iespējamas bez krājuma priekšmetiem. Krājuma nodaļas darbinieki rūpējas par muzeja priekšmetu saglabāšanu un sistematizēšanu, kā arī veic priekšmetu izpēti un aprakstīšanu.Krājuma glabātājs jauniegūtos muzeja priekšmetus reģistrē un dokumentē kā muzeja krājuma vienības, piešķirot priekšmetiem ilgu saglabātību un iespēju tikt pētītiem un redzamiem visiem interesentiem. Izstādēs redzama vien maza daļa no krājuma vienību kopskaita, vairāk iespējams iepazīties ar nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadītajiem priekšmetiem. Kamēr vien krājums papildināsies, darbs pie kopkataloga neapstāsies, pienākumos ietilpst arī krājuma nodaļas vadīšana, nodaļas darba gada plāna un atskaites sastādīšana.

Pētniecības nodaļas vadītāju – pirms  ekspozīcijas, izstādes un publikācijas par novada vēsturi kļūst pieejamas sabiedrībai, darbojas muzeja speciālisti vēstures jautājumos – vāc laikmetu liecības, pieraksta to stāstus, pētī arhīvu materiālus un daudzveidīgi atspoguļo visu iepriekš minēto.

Klientu apkalpošanas speciālistes – viņas ikdienā pirmās sagaida  apmeklētājus, sniedz informāciju par apskatāmo muzejā, apkalpo pie grāmatu galda un palīdz darboties ar digitālajām tehnoloģijām. Aiz viņu redzamā darba stāv apmeklētājiem neredzamais – rūpes par telpu tīrību.

Speciālists vēstures jautājumos – pārstāv pētniecības un izglītības jomas muzejā. Daļa darba dienas aizrit iepazīstot muzeja mākslas kolekciju, mākslinieku-novadnieku daiļradi un personību muzeja galvenās speciālistes mākslas jautājumos vadībā. Darbs ar muzeja krājumu sastāv no jaunieguvumu aprakstu veidošanas un digitalizēšanas. Uz pētnieka darba galda vienmēr ir kāda mākslas jautājumiem veltīta lasāmviela analizēšanai un kopsakarību meklēšanai. Tiek sekots līdzi mūsdienu procesiem mākslā. Apkopotā informācija noder izstāžu plānošanā un iekārtošanā, kā arī iespieddarbu satura veidošanā. Otra daļa dienas aizrit vadot un izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas gan lielajiem, gan mazajiem muzeja apmeklētājiem.

Muzejpedagogu – darbā izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejā, veido muzeja programmu saturu dažādām auditorijām, lai popularizētu muzeja krājumu un izglītotu sabiedrību, piemeklē saturam un auditorijai atbilstošas darba metodes, izstrādā interaktīvus darba materiālus, iesaistās izstāžu un ekspozīciju veidošanas darba grupās, konsultē citus muzeja darbiniekus par muzeja produktu atbilstību dažādu apmeklētāju grupu vajadzībām.

Sabiedrisko attiecību un izstāžu un ekspozīciju kuratoru – par muzejā notiekošajiem sarīkojumiem un pasākumiem, to saturu, scenārijiem un ceļu pie publikas, atbild speciāliste darbā ar sabiedrībuViņa rūpējas, lai iecerētie projekti kļūtu par īstenību. Valda stereotips, ka muzejā strādāt ir garlaicīgi, tomēr es tā neuzskatu. Sabiedrisko attiecību speciālista darbs vispār nevar būt garlaicīgs, jo nemitīgi apstākļi mainās, kuriem jāmāk pielāgoties. Esmu viens no tiem “muzeja gariņiem”, kas palīdz muzeja izstādēm, ekspozīcijām un pasākumiem nonākt pie mūsu apmeklētājiem.”

Pieteikšanās kārtība:

  • 7. – 13. marts. Pieteikšanās 1. kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.
  • 14. – 16. marts. Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.
  • 17. – 20. marts. Pieteikšanās 2. kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 21. – 23. marts. Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 24. – 27. marts. Pieteikšanās trešā kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 28. – 30. marts. Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 31. marts. Nejaušais Ēnotājs – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Ēnotājus aicinām pieteikties – https://enudiena.lv/vakances