Pasākumi

Muzeju dienu un nakti gaidot

Starptautiskajā muzeju dienā, 18. maijā, Talsu novada muzejs būs atvērts apmeklētājiem no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Plkst.11:00 muzejā viesosies Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, etnoloģe Aija Jansone un uzstāsies ar lekciju “Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā. 19. gadsimta 2. puse – 20. gadsimta sākums”. Etnogrāfisko priekšmetu ekspozīcijā būs apskatāma jauna izstāde “Monogrammas tekstilijās un sadzīves priekšmetos Talsu novada muzeja krājumā”.

20. maijā Talsu novada muzejs 12. reizi piedalīsies akcijā Muzeju nakts. Muzejs būs atvērts apmeklētājiem no plkst.19.00 – 24.00.

Šogad atbilstoši visas Latvijas muzeju vienojošajam moto: „Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” esam paredzējuši aktualizēt Talsu novada muzeja ēkas, būvētas 19. gs. beigās neoklasicisma stilā kā Oktes muižas barona Heinriha fon Firksa pilsētas mājas Villa Hochheim, pastāvēšanas laikā piedzīvotos notikumus.

Ievērojot moto filozofisko un simbolisko nozīmi, Talsu novada muzejs ieplānojis atvērt savas durvis uz dažādiem laikmetiem, kādus piedzīvojusi vēsturiskā ēka no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Laikmetu inscenēšanai tiks izmantotas un „atdzīvinātas” esošās, pilsētas vēsturi raksturojošās ekspozīcijas, papildinātas ar savā laikā nozīmīgu personu ierašanos un darbošanos. Tiks pārstāvēta baronu fon Firksu dzimta (19. – 20. gs. mija) ar smalkām izklaidēm un tās kalpotāji ar radošo darbnīcu piedāvājumu – skalu plēšanu un sveču izgatavošanu. Latvijas brīvvalsts laiku, kad minētajā ēkā darbojās Talsu Valsts vidusskola, ieskicēs skolotājs Teodors Dzintarkalns – nacionāli tautiskā stila iedibinātājs un muzeja pamatlicējs. Uzrunās ne tikai muzeja darbinieki, bet arī vairāki talantīgi un savās radošajās izpausmēs dāsni cilvēki, kuri atsaukušies muzeja aicinājumam piedalīties nakts pasākumā ar muzikālo sniegumu un teātra rādīšanu. Paralēli laikmetu ainām muzeja sarīkojumu zālē secīgi notiks: Talsu Valsts ģimnāzijas teātra studijas uzvedums “Pūk, apsoli, ka tu mani neaizmirsīsi” pēc A.A.Milna grāmatas “Vinnijs Pūks un viņa draugi” motīviem, Talsu bērnu un jauniešu vokālās studijas “Tonis” koncerts “Lai mana balstiņa skanēja tālu”, tikšanās ar Latvijas Radio žurnālisti Briselē Inu Strazdiņu un mūziķi Tomu Juhņeviču, tiks rādīta dokumentāla filma “To atceras tikai vilcieni”. Vakara noslēgumā ar savu ierašanos pagodinās šī gada jubilārs – simtpiecdesmitgadnieks, visas Latvijas Muzeju nakts moto autors – izcilais latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums. Visiem notikumiem pāri stāvošā viņa filozofiskā vārsma par laika straujo ritējumu savu kulmināciju sasniegs pusnaktī ar sevišķi krāšņu gaismu instalāciju uz Tiguļkalna kokiem un apkārt esošo parku multimediju priekšnesumā.

Izstāžu zālē būs apskatāma fotomākslinieka Valtera Poļakova personālizstāde “MĒS esam ŠEIT”. Ar izstādes autoru būs iespēja tikties Muzeju nakts pasākumā 20. maijā plkst. 19.00.

Muzeju nakts pasākuma laikā ārpusē pie muzeja darbosies kafejnīca. Ieeja apmeklētājiem abos muzeja svētkos būs bez maksas.

Muzeju nakts ‘2017 programma Talsu novada muzejā

Izstādes

Pagātnes ainiņas

Satiekas Auguste, Jūlija un Fridrihs fon Firksi, Teodors fon Hāns, Teodors Dzintarkalns un Vaidelote. Muzicē Anda Jansone (balss) un Īra Vēbere (klavieres) 2. stāva zālēs

Teātris

No 20:40 2. stāvs, lielā zāle “Pūk, apsoli, ka tu mani neaizmirsīsi”. Uzstājas Talsu Valsts ģimnāzijas teātra studija. Vairas Kamaras dramatizējums pēc A. A. Milna grāmatas “Vinnijs Pūks un viņa draugi” motīviem.

Kino

Dokumentālā filma „To atceras tikai vilcieni”. Režisors Jānis Putniņš. 2.stāvs

Tikšanās

22:30 2. stāvs, lielā zāle Latvijas Radio žurnālistes Briselē – Inas Strazdiņas un mūziķa Toma Juhņeviča radošā darba vakars

23: 30 2. stāvs, lielā zāle Tikšanās ar dzejnieku Eduardu Veidenbaumu literāri muzikālā priekšnesumā „Pēc goda, pēc varas, pēc mantas/Bez atpūtas ļautiņi skrien”

Darbošanās

“No tumsas uz gaismu ar skaliem un svecēm” 1. stāvs

“Daiļrakstība ar tintes spalvu” 2. stāvs

“Putnu tvisters” 3. stāvs

Koncerts

21:30– 22:30, 2. stāvs, lielā zāle “Lai mana balstiņa skanēja tālu!”. Uzstājas Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija „Tonis”, vadītāja Kristīne Broka – Meļķe

Gaismošanās parkā

22:30; 22:40; 22:50; 23:00; 23:10; 23:20; 23:30; 23:40; 23:50; 24:00 ārpusē pie muzeja Krāšņa, muzikāla gaismu izrāde. E.Veidenbauma vārdi. Izpildījums: SIA Artistic izpildījums

Ārpusē pie muzeja darbosies kafejnīca.