AktualitātesMuzejs no iekšpuses

Muzejs no iekšpuses – Evija

Mūsu kolektīvu ir papildinājuši vairāki jauni darbinieki! Ko ikdienā dara muzeja darbinieki? Sabiedrībā par to pastāv dažādi mīti. Cik lielā mērā tie saskan ar realitāti un kas ir tas, ar ko muzeja darbinieki ikdienā nodarbojas, apmeklētājiem neredzot, ļausim virtuālā veidā ieskatīties katra mūsu kolēģa darba procesā.

Evija Zapacka Talsu novada muzejam pievienojās šī gada sākumā, sākot strādāt muzeja krājuma nodaļā. Evijas ikdienas darbs ir ļoti atbildīgs. Tas saistīts ar muzeja krājuma drošu glabāšanu, papildināšanu, atlasi, sistematizēšanu, projektu sagatavošanu, kā arī ar krājuma pieejamības veicināšanu ikvienam interesentam.

Evija pati atzīst: “Muzeja darbs ir īsts piedzīvojums, kurš jau pirmajā darba dienā lika sajust dzirkstelīti un apjaust, ka ikviena cilvēka spēkos ir radīt pārmaiņas. Pirmais darba mēnesis ir pagājis muzejam piederošo “Lichtenthal” tāfelklavieru zīmē, noskaidrojot to vēsturi un patieso vērtību gan vietējā, gan pasaules mērogā, kā arī ar lielu degsmi meklējot līdzekļus klavieru restaurācijai. Lai veicinātu krājuma ilgtermiņa saglabātību, darbs ar nenovērtējamiem vēstures dārgumiem notiek baltos cimdiņos. Katru dienu sagaidu ar lielu interesi – kāda vēstures liecība manās rokās nonāks šodien”.