AktualitātesMuzejs no iekšpuses

Muzejs no iekšpuses – Aija Piļka

Aija Piļka ir speciāliste vēstures jautājumos, Talsu novada muzejā strādā no 2022. gada 1. septembra, vada Pētniecības nodaļu un pēta vēsturi par Talsu pilsētu, novadu un Ziemeļkurzemes reģionu.
Viņa savu dzīvi cieši saista ar vēstures zinātni, tuvas daudzas vēstures jomas, īpaši arheoloģija, numismātika, heraldika, saista pilsētu, novadu, tajā skaitā piļu, muižu vēsture, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība, saglabāšana, restaurācija. Aija uzskata, ka svarīgi ir ne tikai vākt, saglabāt, saudzēt novada, reģiona vēstures liecības, bet arī pētīt, stāstīt, rakstīt un informēt sabiedrību par sava novada vēsturi.