AktualitātesMuzejs no iekšpusesPasākumi

Muzeja speciālisti mobilitātes projektā Turcijā

No 6. līdz 10. novembrim Talsu novada muzeja speciālisti – Inga Pētersone, Laura Ratniece, Ziedīte Začeste un Dāvis Derķevics piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Drāmas metodes kultūras mantojuma apguvei muzeja vidē pieaugušo mērķgrupai”  (Nr. 2023-1-LV01-KA122_ADU-000126164) mobilitātē, kas norisinājās Antālijā, Turcijā.

Lai pilnveidotu Talsu novada muzeja dažādās muzejpedagoģiskās programmas, tā speciālisti apmeklēja pieaugušo izglītības iestādes Anatolia Education (OID: E10052395) rīkotos kursus “Drāma – komunikācijas līdzeklis” (Drama as a Means of Communication).

Projekta mērķis ir celt Talsu novada muzeja īstenoto pedagoģisko programmu un tematisko ekskursiju kvalitāti, integrējot drāmas metodi Talsu novada vēstures, kultūras un dabas apguves gaitā, kā arī pagarināt apmeklētāju uzturēšanās laiku muzeja ekspozīciju telpās, sekmējot plašāku zināšanu veidošanos par muzeja krājumā ieņemtajiem priekšmetiem.

Talsu novada muzeja speciālisti guva ieskatu drāmas metodes pielietojumam izglītībā, organizējot mācību procesu laikmetīgi un aizraujoši.

Kursu laikā bija iespēja izzināt dažādas pedagoģiskās spēles, tehnoloģiju izmantošanu nodarbībās, komandu veidošanas un saliedēšanas prasmes, kā arī nostiprināt savas angļu valodas zināšanas.

Kursu laikā dalībnieki apmeklēja vairākus muzejus Antālijā, iepazina reģiona kultūrvēsturisko mantojumu un dabu.

Muzejpedagogs Dāvis Derķevics atzīst, ka ​bija vērtīgi uzzināt aspektus par Turcijas skolu un muzeju sistēmu un izmantotajām pedagoģiskajām pieejām lielās skolēnu grupās, kas noderēs arī Talsu novada muzeja muzejpedagoģisko programmu izveidē.

“Man šī bija lieliska pieredze, jo uzzināju par dažādiem veidiem, kā drāma var būt viens no komunikācijas līdzekļiem. Turcijā mūs sagaidīja lieliska, pieredzes bagāta pasniedzēja, kura ar aizrautību nodeva mums savas zināšanas. Šī bija ļoti laba iespēja uzzināt ko jaunu, kā arī izzināt Turcijas kultūru, “ stāsta muzeja speciāliste darbā ar sabiedrību Laura Ratniece.

“Gan izglītojošā programma, gan sadzīve un izzinošie vēsturisko un dabas objektu apmeklējumi sniedza daudz informācijas, atziņu un pozitīvu emociju. Kompliments arī kursu vadītājai par erudīciju un profesionalitāti. Daudzas no kursos iegūtajām praksēm pielietošu savā darbā,” pieredzē dalās Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja Ziedīte Začeste.

Muzeja speciāliste mākslas jautājumos Inga Pētersone ir pārliecināta, ka drāmas metodes elementi jēgpilni papildinās muzeja organizētās pedagoģiskās programmas un tematiskās ekskursijas Talsu novadā: “Mani iedvesmo Bursas pilsētas muzeju apvienības un Turcijas Izglītības ministrijas sadarbībā radušās atziņas muzejpedagoģisko programmu pilnveidošanā. Mobilitātē gūtā pieredze ir unikāla, pierādot, ka arī muzeju pedagogi izglītībā ir nozīmīgi.”

Projekta priekšfinansējumu 7296 EUR apmērā līdzfinansē Eiropas Savienība.