Aktualitātes

Muzeja speciālisti devās otrajā novada dievnamu apsekošanas braucienā

12. jūlijā muzeja speciālisti otro reizi devās apsekot Talsu novada dievnamus. Pirmajā braucienā tika apsekoti 6 no tiem, šajā reizē speciālisti apsekoja vēl 8 piejūras dievnamus.

Muzeja speciālisti paviesojās Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Dundagas baptistu baznīcā, Mazirbes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Pitraga baptistu baznīcā, Kolkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Kristus dzimšanas Kolkas pareizticīgo baznīcā, Jūras zvaigznes dievmātes Kolkas Romas katoļu baznīcā, Ģipkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Viens no uzdevumiem ir novērtēt un fiksēt baznīcu patreizējo stāvokli, pievienojot aktuālo fotofiksāciju jau esošajiem materiāliem. Tie tiek apkopoti topošajam kultūrvēsturiskā mantojuma informācijas centram, pie kura izveides strādā muzejs.

Bez fiksācijas un izvērtējuma muzeja darbiniekiem ne mazāk svarīgi ir zināt par kultūrvēsturisko vērtību esību, izzināt novada kultūrvēsturisko mantojumu ne tikai materiāli fiziskā nozīmē, bet arī lūkoties uz vēsturisko kontekstu un apstākļiem, kas ir noteikuši, kāpēc viens vai otrs dievnams ir radies konkrētajā vietā, un kāda ir bijusi tā tālāka attīstība.

​“Vērtīgākais, ko es gūstu, apsekojot Talsu novada dievnamus, ir draudzes locekļu stāstītais par dievnama nozīmi viņu dzīvēs un to ceļu, kas iets līdz savai ticībai, savai lūgšanu vietai. Baznīcas tiek izjauktas un pārvestas, atjaunotas pēc postoša ugunsgrēka, celtas, iesaistot vairākus sadarbības partnerus, uzturētas un koptas mīlestībā, pateicoties kurai kultūrvēsturiskās vērtības saglabājas un ir ikkatram pieejamas”, stāsta Talsu novada muzeja Pētniecības nodaļas speciāliste Inga Pētersone.

Otrajā dievnamu apsekošanas reizē piedalījās muzeja direktors Uldis Jaunzems-Pētersons, Pētniecības nodaļas speciālisti Dāvis Derķevics un Inga Pētersone, noformēšanas māksliniece Ilze Makstniece, kā arī izstāžu un ekspozīciju kuratore Ziedīte Začeste.