Uncategorized

Muzeja speciāliste piedalās starptautiskās apmācībās

Baltijas muzeoloģijas skolas dalībnieki un lektori pie M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja Kauņā.

No 10. līdz 16. jūnijam Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā Ieva Priede piedalījās piesātinātā mācību nedēļā Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā, kas notika M. K. Čurļoņa Nacionālajā mākslas muzejā, Kauņā, Lietuvā. 
Šogad Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības rīkoto tālākizglītības apmācību tēma bija “Tradīciju pārvērtēšana muzejos: atvērtība jauniem risinājumiem”. Apmācības par jauniem risinājumiem auditorijas uzrunāšanā un izstāžu veidošanā vadīja Jari Harju (Somija, Helsinku pilsētas muzejs) un Linda Norisa (ASV). Apmācību laikā tika apmeklēti un analizēti arī Kauņas muzeji.
13. jūnijā ICOM Starptautiskās Muzeoloģijas komitejas prezidenta Dr. Fransuā Meresa (Francija) vadībā notika simpozijs, kurā bija muzeoloģijas skolas dalībnieki izstrādāja ieteikumus ICOM muzeja definīcijas uzlabošanai, saistībā ar straujām globālām izmaiņām, kas nenovēršami ietekmē arī muzejus. Savukārt, 15.jūnijā notika konference “Baltijas valstu muzeji: jauni risinājumi dialogā”, kurā visu Baltijas valstu muzeju pārstāvji stāstīja par jaunajiem izaicinājumiem un risinājumiem muzeju darbā.
Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola ir Baltijas muzeoloģijas biedrības organizēts starptautisks muzeju profesionāļu tālākizglītības projekts, kas sniedz iespēju nodoties intensīvām mācībām radošā un brīvā atmosfērā; analizēt muzeju teorijas aktuālākos jautājumus un atziņas un sasaistīt tās ar muzeja ikdienas praksi; diskutēt par dažādiem muzeja darba aspektiem; kā arī veidot profesionālas un draudzības saites ar kolēģiem gan no Baltijas valstīm, gan citām zemēm. Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam par finansiālu atbalstu.