Uncategorized

Muzeja speciāliste piedalās starptautiskā pieredzes apmaiņā

28. februārī un 1. martā Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā Ieva Priede piedalījās starptautiskā pieredzes apmaiņā ,„Muzeji un skolas roku rokā” (Museums and Schools hand in hand) par muzeju un skolu sadarbību Slovēnijā. Pieredzes apmaiņas laikā tika apmeklēti muzeji Ļubļanā, Mariborā un Celjē, kuros uzzināja par muzeju un skolu sadarbību. Kā arī bija iespēja dalīties pieredzē kopā ar Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Īrijas, Vācijas un Slovēnijas kolēģiem.

Slovēnijā bērni pirmsskolas izglītības iestādēs mācās jau no gada vecuma, skolu sāk apmeklēt no 6 gadu vecuma un skolas programmā sākumskolā ir paredzēts viens obligāts muzeja apmeklējums sākumskolā. Taču lielākā daļa skolēnu muzeju apmeklē vairākas reizes gadā. Izmantojot neformālās izglītības metodes un muzeju materiālus, Slovēnijā skolēni muzejos uzzina par autortiesībām, konfliktu risināšanas prasmēm, empātiju pret dažādību un citām dzīvē noderīgām prasmēm. Piemēram, Mariborā skolēniem ir iespēja vienu dienu „pārņemt muzeju” (Museum Takeover) – iepazīt profesijas muzejā un nodrošināt visu muzeja darbu pašiem. Sagatavošanās skolēnu darbam muzejā notiek vairāk nekā pusgadu – skolēni piesakās darbiem muzejā, iepazīstas ar muzeja darbinieku amata pienākumiem un vienu darba dienu veic izvēlētos pienākumus.

Dalību starptautiskajā pieredzes apmaiņā nodrošināja Latvijas Muzeju biedrība un Eiropas Muzeju organizāciju apvienība.

Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā