Krājuma jaunumi

Muzeja nozīmīšu un žetonu kolekcijā saņemts vērtīgs dāvinājums

Oktobrī Talsu novada muzeja krājuma nozīmīšu un žetonu kolekciju papildinājuši vairāki nozīmīgi dāvinājumi  –  Talsu valsts vidusskolas 1947. un 1949. gadu izlaiduma žetoni, vairāki Vandzenes vidusskolas žetoni (1959. – 1993. g.) un divas Vandzenes vidusskolas 125 gadu jubilejas (1991. g.) nozīmītes, kuras piederējušas skolotājai Magdai Negribai (1928.-2017.).

Magdas Negribas savāktie žetoni un nozīmītes, ko muzejam dāvināja M. Negribas radiniece Aija Pudure. Foto: Sandis Priede

Magda Negriba Talsu vidusskolu beidza 1949. gadā. Tajā pašā gadā viņa sāka strādāt Vandzenē par jaunāko klašu skolotāju, 1957./58. mācību gadā – par mācību pārzini un līdz 1972./73. mācību gadam vadīja stundas vidusskolas klasēm, bet no 1973. gada pasniedza tikai ķīmiju un bioloģiju. Viņas savāktos žetonus un nozīmītes muzejam dāvāja Magdas Negribas radiniece Aija Pudure (Magdas brāļa Edvīna meita).

Savukārt, 1947. gada Talsu valsts vidusskolas izlaiduma žetonu muzejam uzdāvināja Ēriks Birzleja, žetons piederējis viņa brālim Voldemāram Birzlejam (1928.-1985.)

Talsu novada muzeja nozīmīšu un žetonu kolekcijā glabājas vairāk nekā 1500 priekšmetu. Nozīmīgu kolekcijas papildinājumu 2009. gada sākumā nodevis Talsu novadpētnieks Imants Tamsons.

Ik gadu Talsu novada muzeja krājums ievērojami papildinās un novads kļūst arvien bagātāks ar kultūrvēsturisko mantojumu, ko novērtēs arī nākamās paaudzes. Liels paldies visiem tiem, kas palīdz veidot un saglabāt mūsu vēsturi. Aicinām ikvienu nodot savas dzimtas mantojumu muzejā, lai kopīgi “ieaustu” stāstus Talsu novada raibajā vēstures seģenē.

 

Ona Kaudze,

Talsu novada muzeja krājuma glabātāja