Baltu ceļšPasākumi

Muzejā notiek starptautiska projekta tikšanās

6. novembrī muzejā notiks Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” (“Balt’s road”) partneru tikšanās.

Projektā “Baltu ceļš” apvienojušies seši partneri:  Šauļu Tūrisma un informācijas centrs (vadošais partneris), Nacionālā reģiona attīstības aģentūras Šauļu nodaļa, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas dome, Kurzemes plānošanas reģions un Talsu novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu „Baltu ceļš“. Projekta ietvaros Talsos oktobrī uzstādīti divi āra interaktīvie stendi un 2019. gada pirmajā pusē muzejā tiks atklāta jauna, moderna arheoloģijas ekspozīcija.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas līdzekļiem. Projekta kopējā summa (visiem partneriem kopā) ir 763 402.38 EUR, no kuras ERAF līdzfinansējums – 648 892.00 EUR.

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība un Talsu novada muzejs, nekādos apstākļos to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostāju.

Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā