Pasākumi

Muzejā notiks pasākums muzeju speciālistiem “Muzejs un sociālie mediji: Kā izstāstīt savu stāstu?”

9.oktobrī plkst. 11:30 Talsu novada muzejā notiks profesionālās pilnveides pasākums muzeju speciālistiem “Muzejs un sociālie mediji: Kā izstāstīt savu stāstu?”.  Pasākums notiks Latvijas Muzeju biedrības (LMB) profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programmas “Rītdienas muzejs” ietvaros. Pogramma radīta, lai veicinātu Latvijas muzeju nozares attīstību, izglītojot muzeju darbiniekus un sniedzot tiem praktiskas zināšanas ikdienas darba veikšanai.

Pasākuma ietvaros notiks praktiska lekcija un darbnīca par kvalitatīvu un efektīvu muzeja komunikāciju sociālajos medijos, kuru vadīs komunikācijas speciāliste, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Annija Sauka. Muzeju speciālisti uzzinās, kā prasmīgi veikt komunikāciju un veidot pozitīvu muzeja tēlu sociālajos medijos.

Lekcijas un darbnīcas ietvaros tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: Kādas ir vizbiežāk pieļautās kļūdas muzeja komunikācijā sociālajos medijos? Kā radīt stāstus, kas iedvesmo un uzrunā muzeja sekotājus? Kādēļ ir svarīgi veidot sociālo mediju komunikācijas plānu un kā to labāk darīt? Ar kādām grūtībām muzeju darbiniekiem jāsastopas, lai izveidotu pievilcīgu, kvalitatīvu saturu? Kāda ir nozīme vizuālajai komunikācijai un sadarbībai ar viedokļa līderiem?

Šis būs jau otrais LMB organizētais “Rītdienas muzejs” profesionālās pilneveides pasākums šoruden. Pirmais pasākums notika 6.septembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos. Pasākuma tēma bija “Atvērtais krājums” un tā laikā tika aplūkoti Latvijas muzeju piemēri, kā izveidot atklātas krātuves, lai padarītu savas kolekcijas pieejamākas sabiedrībai. Pasākums guva lielu atsaucību muzeju speciālistu vidū. Savukārt trešais, noslēdzošais “Rītdienas muzejs” pasākums notiks 8.novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un tā tēma būs “Ģimenēm draudzīgs muzejs”.

Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programma “Rītdienas muzejs” ir jauna LMB iniciatīva, lai nodrošinātu muzeju nozares labo prakšu pēctecību un izgaismos aktuālās tendences, nozares problēmas, vajadzības un izaicinājumus šodienas muzeja darbā. Programma sniegs iespēju dalīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas par dažādām muzeja darbības jomām, tostarp, muzeja krājumu, pētniecību, restaurāciju, ekspozīciju veidošanu, mūžizglītību un muzejpedagoģiju, kā arī komunikāciju un mārketingu, apmeklētāju servisu un muzeju menedžementu. Programma ir uzsākta šoruden un to paradzēts turpināt arī nākamajā gadā.

LMB ir nevalstiska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno 109 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos muzejus. Tā ir lielākā šāda veida organizācija Latvijā, kas izveidota ar mērķi pārstāvēt muzeju intereses un muzeju nozari Latvijā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas muzeju nozares attīstību, lai stiprinātu tās kapacitāti un uzlabotu tās konkurētspēju, rīcībspēju un tēlu valsts un starptautiskā līmenī.

 

 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Anna Balandina

Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

“Rītdienas muzejs” projekta vadītāja

annaibalandinai@gmail.com

Tālr.28818530

 

Zane Grīnvalde

Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja

z.grinvalde@madona.lv

muzeji@muzeji.lv

Tālr. 29418187

 

Ieva Priede

Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā

ieva.priede@talsi.lv

 

 

INTERNETA RESURSI:

 www.muzeji.lv

www.facebook.com/muzejilv

www.twitter.com/muzeji_lv