Krājuma jaunumiMākslas jaunumi

Muzeja mākslas darbu jaunieguvumi

Rietumaustrālijas latviešu mākslinieks Māris Raudziņš pie savas skulptūras "Aftermath" III.
Rietumaustrālijas latviešu mākslinieks Māris Raudziņš pie savas skulptūras “Aftermath” III

Šogad Talsu novada muzeja mākslas krājums papildināts gan ar dāvinājumiem, gan arī ar mākslas darbu iepirkumiem.

Viens no interesantākajiem faktiem ir Talsiem mazāk zināma vācbaltu mākslinieka Juliusa Gotfrīda Zīgmunda ( 1828 – 1909 ) divu darbu nonākšana mūsu krājumos; tos muzejam uzdāvināja kāda pensionēta talsiniece.   J.G. Zīgmunds bija ar labu mākslas izglītību ( skolojies Drēzdenē, Leipcigā, mācījies Antverpenes Mākslas akadēmijā, devies studiju ceļojumos uz Minheni, Parīzi un Romu) apveltīts reprezentatīvu portretu gleznotājs, arī fotodarbnīcas īpašnieks Rīgā 19. gadsimta 70. gados. To, ka mākslinieks izmantojis fotogrāfiju labākas portretējamo atpazīstamības panākšanai, liecina arī tagad mūsu krājumā esošie darbi, kuri tapuši 19. – 20. gadsimta mijā: sievietes portrets un bērnu dubultportrets ir ar lielu precizitāti un pasausi gleznoti. J. G. Zīgmunds ir arī Limbažu un Umurgas luterāņu baznīcu altārgleznu autors; 1998. gadā tika sarīkota viņa piemiņas izstāde Rīgā, darbi atrodas Rīgas Vēstures un kuģniecības un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumos.

Šī gada vasarā, apciemojot savu vecāku dzimteni, Latvijā ieradās Rietumaustrālijas latviešu mākslinieks no Pertas Māris Raudziņš, kurš vēlējās savus darbus dāvināt diviem Latvijas muzejiem – Kuldīgai un Talsiem. Tās ir modernas tērauda skulptūras ar vienu nosaukumu „Aftermath” ( vērojuma atskaņas vai atbalss ) , kuras, savukārt, ierosinājis radīt notiekošais pie Kuldīgas Ventas rumbas – ūdens gludais plūdums, virzienu un tekstūru maiņa, ūdens augu kustība, sasaiste ar visa esošā organisko un mūžīgo kustību un senču balsi. Māris Raudziņš 2013. gadā organizēja Pertas latviešu mākslinieku izstādi „Jauns vienādojums. 8+1” Talsu un Madonas muzejos.

Savukārt pazīstamā Ugāles māksliniece un novadpētniece Laimdota Junkara pēc savas personālizstādes mūsu muzejā vēlējās papildināt savu jau te esošo darbu kolekciju ar vēl vienu darbu – gleznu „Caur sidraba birzi”.

Jāpiebilst, ka muzejs lēnām sāk iepirkt arī pašu Krūmu mākslas grupas gleznotāju lielformāta darbus ( kaut arī muzejam ir grūtības ar tik lielu darbu novietošanu krājumos); šoreiz tā ir Andra Vītola 150×150 cm lielā abstrakcija „Veiksme-gadījums”. No Talsu māksliniekiem-novadniekiem šogad mūsu krājumā ienāks Tatjanas Krivenkovas glezna „Piena ceļš”. Tatjana Krivenkova šobrīd ir viena no Latvijas gleznotājām, kuru var nosacīti iedalīt „Latvijas izlasē”; viņas darbi pašlaik tiek izstādīti daudzviet Eiropā. Viņas ģimene ir saistīta ar mūsu novada Cīruļu pusi.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos