AktualitātesKrājuma jaunumi

Muzeja krājuma papildinājums – pateicības raksts baronam fon Firksam un 1905. gada revolucionāru koka milna

Talsu novada muzeja krājumu jūlija vidū papildināja divi unikāli priekšmeti – pateicības raksts baronam fon Firksam un 1905. gada revolucionāru koka milna, kurus 1990. gadu sākumā Valdgales muižā atradis mākslas zinātnieks Pēteris Jankavs. Ar literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas starpniecību šie vēsturiskie artefakti nonāca Talsu novada muzeja īpašumā. Katrs priekšmets pārstāv divas atšķirīgas sociālās grupas: no vienas puses muižniecību (pateicības raksts), no otras – zemniekus (koka milna).

Pateicības rakstu 1890. gada 23. aprīlī pasniedza baronam Augustam fon Firksam, Valdegales, Šķēdes un Kliģumuižas dzimtkungam no viņa pateicīgiem Valdegales, Šķēdes saimniekiem un rentniekiem 25 gadu valdīšanai par piemiņu.

Otrs priekšmets – zaraina koka milna, ar kādām bruņojās Dundagas puses zemnieki, lai piedalītos cīņās Talsos 1905. gada decembrī.

Pašlaik tie atrodas muzeja Krājuma telpās, bet, kad pienāks laiks, tie tiks izstādīti apskatei.

Foto: Sandis Priede

Ona Kaudze,

Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja