AktualitātesKrājuma jaunumi

Muzeja krājuma jaunums – vijole ar lociņu

Priecājamies par katru papildinājumu muzeja krājumā, vēl jo vairāk, ja jaunieguvumam ir pievienotā vērtība – īpašs stāsts. Pavisam nesen muzeja krājumu papildinājusi pašgatavota vijole.

Vijole ar lociņu ir pašgatavots mūzikas instruments. Tā ir brūna, ar četrām stīgām. Lociņa stīgas gatavotas no zirga astriem. Vijoles meistars ir Magnuss Gedimins Dzirvinskis. Pievienoto vērtību piešķir tas, ka instruments izgatavots ieslodzījuma laikā Gulagā.

Magnuss Dzirvinskis ieslodzījumā atradies no 1951. gada 20. marta līdz 1958. gada 13. februārim. Krustmeitai Gintai Kļaviņai stāstījis, ka apcietināts par dziesmas “Šalc zaļais mežs” dziedāšanu, par ko notiesāts uz 25 gadiem, pēc amnestijas atbrīvots.

Magnusa Dzirvinska vēlēšanās bija, lai pēc viņa nāves vijole glabātos Talsu novada muzejā. Viņš ir 1991. gada barikāžu dalībnieks, kā arī piedalījies bunkura atjaunošanā Laumas dabas parkā.

Vijoli muzejam Ginta Kļaviņa nodeva Valdemārpilī, Krājuma medību laikā.