Krājuma jaunumi

Muzeja krājuma izstāde “Ziemassvētku noskaņās”

Mēs katrs nākam no savas bērnības – tā gaišā laika, kad lielākās mūsu problēmas varēja atrisināt māmuļas apskāviens un mīļš vārds, kad ar trīcošu sirdi tika gaidīti Ziemassvētki ar vecīti un dāvanām.

Lai ļautu mums kaut īsu brīdi atgriezties šajā bērnības zemē, Ziemsvētku noskaņu esam radījuši Talsu novada muzeja etnogrāfijas ekspozīcijā. Tajā apskatāmas rotaļlietas, kādas varētu būt saņemtas dāvanās jau no 20.gadsimta sākuma līdz pat 1990.gadiem.

Svētku prieks atspoguļojas arī fotokolāžā, kas veidota no muzeja darbinieku bērnības fotogrāfijām. Varat mēģināt atpazīt tagadējos muzeja darbiniekus!

Daija Lēmane,

Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja