Aktualitātes

MĒNEŠA MĀKSLAS PRIEKŠMETS

Johana Zāmuela Benedikta Grunes gleznas  “Dzīvnieki” (19. gs. sāk.) fotoreprodukcija

Fotogrāfe Māra Brašmane ( gleznas oriģināls atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā ).

Mūsu muzeja zinātnisko palīgmateriālu krājumā glabājas septiņas fotogrāfes Māras Brašmanes krāsu fotoreprodukcijas, kurās viņa, pēc Talsu novada muzeja lūguma, nofotografējusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā atrodošās baltvācu mākslinieka J. S. B. Grunes (1783-1848) gleznas.

Kā zināms, šis baltvācu mākslinieks 1800. gadā  ir ieradies Kurzemē, kopā ar firsta Līvena ģimeni dzīvojis Pēterburgā un Kurzemē. Talsos viņš zināms kā Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas altārgleznas ”Kristus svētī bērnus” (“Ļaujiet bērniņiem pie manis nākt”, 1823 ) autors, kā arī Tukuma katoļu baznīcas altārgleznas “Kristus pie krusta”  radītājs. Zīmējis latvju dzejnieka Neredzīgā Indriķa portretu, gleznojis Kurzemes augstmaņu portretus, kā arī ainavas un dzīvniekus dažādās interesantās darbībās. Mākslas zinātnieks Romis Bēms ir izteicis versiju par Grunes iespējamu saistību ar vietējo, protams, neprofesionālo mākslinieku sabiedrību, kā arī labi zināma ir viņa sadarbība ar Talsu baznīcas mācītāju Kārli Ferdinandu Amendu, Ludviga van Bēthovena draugu.

Johans Zāmuels Benedikts Grune ir dzimis 1783. gada 9. martā Eislēbenē, Vācijā, miris 1848. gada 3. decembrī, Blīdienē, Latvijā. Tātad šajās dienās varam pieminēt viņa 240. dzimšanas dienu. Studējis Berlīnes Mākslas akadēmijā, studiju nolūkā apceļojis Vāciju un Ziemeļitāliju. Talsu baznīcas altārgleznā, kura tagad  baznīcā ir labi apskatāma pēc 2012. – 2018. gadā veiktās restaurācijas, tās centrālajam tēlam, iespējams, pozējis mācītājs Amenda ar saviem 13 bērniem.

Guna Millersone