Aktualitātes

Meklējam kolēģi

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto
GALVENĀ SPECIĀLISTA IZGLĪTOJOŠĀ DARBĀ – KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻAS
VADĪTĀJA amatu (Kods pēc Profesiju klasifikatora 2621 11)

Galvenie amata pienākumi:
• Vadīt komunikācijas un izglītības nodaļas ikdienas darbu;
• Plānot un organizēt muzeja izglītojošo darbu;
• Sagatavot un vadīt izglītojošas nodarbības;
• Attīstīt izglītojošo programmu piedāvājumu skolām atbilstoši kompetenču izglītībai;
• Nodrošināt sadarbību ar izglītības iestādēm un citām izglītības jomas institūcijām;
• Organizēt un vadīt izglītojošus pasākumus.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība – vismaz bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā
izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība pedagoģijā vai vēsturē);
• Labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatītas
papildus valodu zināšanas);
• Teicamas datorlietošanas prasmes (MS Office), grafiskā dizaina programmu
izmantošanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
• Prasme uzstāties auditorijas priekšā;
• Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• Radošums un augsta atbildības sajūta;
• Vēlama darba pieredze muzeja pedagoģijā vai skolā un izpratne par kompetenču
izglītību;
• Sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvājam:
• Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• Atalgojumu 1030 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• Interesantu darba vidi;
• Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus

Iesniedzamie dokumenti:
• Dzīves apraksts (CV);
• Motivācijas vēstule;
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba vieta:
• Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 19, LV-3201

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2022. gada 25. marta plkst. 15.00. Pēc šī termiņa
iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.
Nosūtot savu CV un pieteikuma vēstuli, Jūs piekrītat, ka Talsu novada muzejs veic Jūsu
personas datu apstrādi. Šajā gadījumā personas datu apstrādes nolūks ir veikt atbilstošu
darbinieku atlasi un izvērtēšanu darba tiesisko attiecību nodibināšanai Latvijas likumdošanā
noteiktajā kārtībā. Ja ar Jums netiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības, Jūsu CV un
pieteikuma vēstule tiks izdzēsta trīs mēnešu laikā pēc vakances aizpildīšanas, ja vien Jūs
nebūsiet norādījis, ka Jūsu iesūtītos dokumentus Talsu novada muzejs var saglabāt , lai
sazinātos ar Jums par iespējamiem darba piedāvājumiem nākotnē.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var sūtīt pa pastu adresātam: Talsu
novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā ar norādi
“Konkursam GALVENĀ SPECIĀLISTA IZGLĪTOJOŠĀ DARBĀ – KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS
NODAĻAS VADĪTĀJA amatam”: novadamuzejs@talsi.lv

Uzmanību! Konkursa komisija līdz 28. martam sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks
aicināti uz darba interviju.