Uncategorized

Meklējam kolēģi – izstāžu un ekspozīciju kuratoru

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto

IZSTĀŽU UN EKSPOZĪCIJU KURATORA amatu (Kods pēc Profesiju klasifikatora 2621 05)

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un vadīt muzeja izstāžu un ekspozīciju ieviešanas projektus;
 • Sadarbībā ar citiem muzeja speciālistiem izstrādāt izstādes vai ekspozīcijas koncepciju un tās īstenošanas plānu;
 • Organizēt ceļojošās izstādes;
 • Sadarbībā ar muzeja krājuma speciālistiem atlasīt izstādāmos eksponātus;
 • Sadarbībā ar noformētāju veidot izstādes vai ekspozīcijas vizuālo noformējumu;
 • Iesaistīties muzejpedagoģijas darbā – izstrādāt interaktīvus materiālus un vadīt izglītojošus pasākumus;
 • Piesaistīt nepieciešamos sadarbības partnerus;
 • Iesaistīties zinātniskajā izpētē un publikāciju gatavošanā par tēmām, kas saistītas ar muzeja darbības jomu;
 • Organizēt un vadīt muzeja pasākumus;
 • Sagatavot un realizēt projektus papildu finanšu piesaistei;
 • Sagatavot izstāžu organizēšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība – vismaz bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība mākslā, vēsturē vai kultūras projektu vadībā);
 • Labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatītas papildus valodu zināšanas);
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (MS Office), grafiskā dizaina programmu izmantošanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Radošums un augsta atbildības sajūta;
 • Vēlama darba pieredze pasākumu organizēšanā.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Atalgojumu no 905 EUR līdz 1293 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Interesantu darba vidi;
 • Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba vieta:

 • Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, LV-3201

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2023. gada 5. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var sūtīt pa pastu adresātam: Talsu novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā novadamuzejs@talsi.lv ar norādi “Konkursam IZSTĀŽU UN EKSPOZĪCIJU KURATORA amatam”.

Konkursa komisija līdz 2023. gada 10. janvārim sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Nosūtot savu CV un pieteikuma vēstuli, Jūs piekrītat, ka Talsu novada muzejs veic Jūsu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā personas datu apstrādes nolūks ir veikt atbilstošu darbinieku atlasi un izvērtēšanu darba tiesisko attiecību nodibināšanai Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Ja ar Jums netiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības, Jūsu CV un pieteikuma vēstule tiks izdzēsta trīs mēnešu laikā pēc vakances aizpildīšanas, ja vien Jūs nebūsiet norādījis, ka Jūsu iesūtītos dokumentus Talsu novada muzejs var saglabāt , lai sazinātos ar Jums par iespējamiem darba piedāvājumiem nākotnē.