Aktualitātes

Meklējam kolēģi!

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa/nes amatu (Kods pēc Profesiju klasifikatora 5153 02).

Galvenie amata pienākumi:

 • rūpēties par ēku un teritorijas uzturēšanu kārtībā;
 • rūpēties par muzeja telpu un inventāra tehnisko stāvokli;
 • plānot, uzraudzīt un piedalīties ēku remonta darbos;
 • veikt nepieciešamos ēku un telpu remontdarbus savas kompetences ietvaros;
 • piedalīties ekspozīciju, izstāžu iekārtošanas un demontāžas darbos.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā speciālā izglītība, vēlams tehniskā izglītība;
 • pieredze saimniecisku pienākumu veikšanā ne mazāk kā 1 gads;
 • zināšanas un prasmes telpu remontdarbu veikšanā;
 • zināšanas par dažādu tehnisko iekārtu ekspluatāciju un remontdarbiem;
 • savu pilnvaru robežās prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un atbilstoši rīkoties;
 • rūpīga pieeja darba pienākumiem;
 • augsta atbildības sajūta pret veicamo darbu;
 • labas saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Atalgojumu 905,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Interesantu un radošu darba vidi;
 • Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV);

Darba vieta:

 • Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 19, LV-3201

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2023. gada 8. martam plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Nosūtot savu CV Jūs piekrītat, ka Talsu novada muzejs veic Jūsu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā personas datu apstrādes nolūks ir veikt atbilstošu darbinieku atlasi un izvērtēšanu darba tiesisko attiecību nodibināšanai Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Ja ar Jums netiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības, Jūsu CV tiks izdzēsts trīs mēnešu laikā pēc vakances aizpildīšanas, ja vien Jūs nebūsiet norādījis, ka Jūsu iesūtītos dokumentus Talsu novada muzejs var saglabāt , lai sazinātos ar Jums par iespējamiem darba piedāvājumiem nākotnē.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var sūtīt pa pastu adresātam: Talsu novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā ar norādi “ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TEROTORIJAS PĀRZIŅA/NES vakance”: novadamuzejs@talsi.lv

Konkursa komisija līdz 10. martam sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.