Aktualitātes

Mātes diena

Mēs maija otrajā svētdienā svinam Mātes dienu. Vai tā bijis vienmēr? Pirmo reizi tas noticis 1908. gadā ASV, bet Latvijā šo tradīciju ieviesa 1934. gadā. Tas gan nenozīmē, ka pirms tam šādi svētki nav atzīmēti.

Sākot ar 1921. gadu, mūsu laikrakstos parādījās raksti par Mātes dienas atzīmēšanu pasaulē.

Zināms, ka 1924. gadā Mazsalacas baznīcā mācītājs Mātes dienas svinēšanu bija izsludinājis maija otrajā svētdienā. Atsaucība bijusi necerēti liela.

Pamazām maija otrā svētdiena kļuva par īpašu dienu. Sākot ar 1934. gadu Mātes dienas svinības Latvijā kļuva plašākas.

Piemēram, 1936. gadā Talsos notika svinīgs dievkalpojums baznīcā mācītāja Martinelli vadībā, pēc tā svinīgs gājiens uz Antiņu kapiem, kur pie aizmirstās mātes kapa notika piemiņas akts ar mācītāja piedalīšanos, no kapiem gājiens uz „15. maija parku”, kur par godu mātei iestādīja 5 liepiņas, bet vakarā Talsu sadraudzīgās biedrības namā svinīgs svētku akts ar referātu, kora dziesmām un deklamācijām.

Padomju gados visas māmiņas apsveica Starptautiskajā Sieviešu dienā 8. martā.

1990.gada 3. oktobrī Latvijas Republikas Augstākā Padome nolēma noteikt par svētku dienu maija otro svētdienu – Mātes dienu.

1991.gadā to atzīmēja arī Talsu rajonā. Laikraksts “Talsu Vēstis” publicēja rakstu “Mana mammīte ir mīļa”, kurā I. Valdmane stāstīja par Busuļu ģimenes mammu. Ievietots arī rakstiņš par to, kā notika Mātes dienas svinības kādā no 4. bērnudārza grupiņām.

Šodien Mātes dienas svinības nenotiek ar tādu vērienu kā trīsdesmitajos gados. Tas nav arī vajadzīgs. Tie tomēr ir ģimenes svētki. Galvenais, lai katra mamma sajūt savu bērnu mīlestību, lai katrā ģimenē tētis kopā ar mazajiem bērniem veltītu mīļus mirkļus mammai. Sveicam visas mammas viņu svētkos!

Lidija Grīnvalde,

Talsu novada muzejas speciāliste vēstures jautājumos

Titulattēls: Kārļa Freimaņa Mets vitrāžai „Māte ar bērnu”. 1967. TNMM 29855