Iespieddarbi

Marija Induss – Muceniece [buklets]

Sastādītāja un teksta autore Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2004, ilustrācijas. Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainere Agata Muze, iespiests tipogrāfijā Imanta, izdots ar VKKF, Talsu pilsētas domes un Talsu novada muzeja atbalstu.Buklets izdots sakarā ar izcilās latviešu trimdas grafiķes, Rojā dzimušās Marijas Induss-Mucenieces (1904 – 1974) 100. jubilejas izstādi Talsu novada muzejā 2004. gadā. Bukleta teksts iepazīstina ar mākslinieces radošo darbību Latvijā un trimdas zemē Zviedrijā, reproducēti M. Mucenieces-Induss hrestomātiskie lielformāta grafikas darbi „Laivas stūmēji” (1939), „Bēgļu laiva” (1948).
scan0024