Iespieddarbi

Margaritai Stīpnieks 100 [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, tekstu autori Ingrīda Burāne un Adams Dutkevičs, Talsi: Talsu novada muzejs, 2010, 36 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Sandis Priede, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Stella Pelše, iespiests Talsu tipogrāfijā, latviešu un angļu valodās.Margaritas Stīpnieks (dz. Klēbachs), (1910 – 2010), Austrālijas latviešu trimdas gleznotājas100 gadu jubilejas izstādes katalogs. Māksliniece savu gadsimta jubileju sagaidīja ar personālizstādēm Talsu un Saldus muzejos. Reproducēti visi izstādes darbi, arī no Talsu muzeja krājuma. Sniegti mākslinieces biogrāfiskie dati.
scan0015