Uncategorized

MĀKSLINIEKU-NOVADNIEKU ZELTA RUDENS

Talsu novada muzejā ir iekārtota un līdz 27. novembrim apskatāma tradicionālā Talsu mākslinieku-novadnieku izstāde, kura tiek rīkota Talsos kopš 1929. gada.

Pagājušā gadsimta 30. gados vairākos Latvijas novados sāka veidoties jauno,  Latvijas mākslas akadēmiju beigušo mākslinieku grupas, tiem pievienojās arī mākslas studenti, kuras vēlējās iepazīstināt ar sevi un savu mākslu vietējo sabiedrību; Vidzemē (Cēsīs), Latgalē (Rēzeknē un Daugavpilī), Zemgalē (Jelgavā), Kurzemē (Liepājā un arī Talsos). Liekas, ka Talsi šo tradīciju turpina un kopj visai rūpīgi vēl līdz šai dienai. Talsu novada muzejs to rīko ik pa trīs gadiem.

Laiks skrien ātri, liekas, ka vēl nesen mūsu vidū bija vecmeistari Žanis Sūniņš un Jēkabs Spriņģis – pašu pirmo izstāžu dalībnieki un rīkotāji. Dzīvojot paralēli dažādu sabiedrisko formāciju maiņām, mainījušies ne tikai izstādes autori, bet mainījusies arī pati māksla. Vecais labais reālisms pastāv, protams, joprojām, bet tas ir transformējies. Vairāk formāli mākslas žanri (abstrakcija, kubisms u.c.) ir izrāvušies no dažādiem aizliegumiem un aizspriedumiem – tagad viss ir iespējams! Ir konceptuālā un procesuālā māksla, instalācija, jaunas tehnoloģijas un jaunas autortehnikas.

Izstādē piedalās 34 autori no Talsu un Ventspils novadiem, Rīgas, Siguldas, Jelgavas un Liepājas. Talsinieki ir ne tikai ekspresīvi pārliecinoši gleznotāji, viņi darbojas arī telpisku objektu un instalāciju laukos: Laura Feldberga paguva no Ņujorkas atvest savu telpas instalāciju “Drošā vieta“, bet Gunas Millersones un Andra Vītola kopdarbs “Bebru ligzda” veidosies lēnām:  katru nedēļas nogali tas tiks papildināts ar jauniem elementiem. Bebri strādā lēnām un rūpīgi.

Šajā izstādē būs iespējams iepazīties ar mūsu puses jaunajiem māksliniekiem, kuri aktīvi piedalās mākslas notikumos Rīgā un ārpus Latvijas, viņi ir  pamanīti un novērtēti. Tie ir keramiķi Kristīne Niedrāja, scenogrāfe un grāmatu dizainere Evija Pintāne, tēlnieks un arī gleznotājs Kristaps Andersons,  tekstilmāksliniece un gleznotāja Kristīne Rublovska.

Kā jau daudzus gadus, šo izstādi kuplinās mūsu izcilie novadnieki – gleznotāja Tatjana Krivenkova, fotogrāfs Atis Ieviņš un Jelgavas māksliniece Lolita Zikmane, kuras glezna “Rudens”, šķiet, vislabāk atbilst idejai par aicinājumu uz tikšanos ar novadnieku mākslu krāšņas rudens ainavas ieskautajā muzejā.

Tikšanās ar izstādes autoriem paredzēta 18. novembrī plkst. 14:00.

Guna Millersone, izstādes iekārtotāja.

Titulattēls: Lolita Zikmane “Rudens”