Lekcijas

Talsu novada muzeja speciālistu piedāvātās lekcijas:

Lekcijas tēma Lektors Norises laiks
Izsūtīto piemiņai – Sibīrija bērnu likteņos, represijās cietusī Klaubergu dzimta Kristiāna Skromule pēc pieprasījuma
Kalēja amats Kristiāna Skromule pēc pieprasījuma
Talsu pilskalns Kristiāna Skromule pēc pieprasījuma
Novadnieki – ievērojami cilvēki, kuru vārdos nosauktas Talsu pilsētas ielas Kristiāna Skromule pēc pieprasījuma
Šaušanas sporta attīstība Talsu novadā un izcilā šāvēja Baiba Berklava-Zariņa Kristiāna Skromule pēc pieprasījuma
2. pasaules kara vācu armijas ekipējuma un formas tērpa attīstība un tā sasaiste ar mūsdienām Dāvis Derķevics pēc pieprasījuma
Personība un daiļrade: Talsu novada mākslinieki Guna Millersone pēc pieprasījuma
Abstrakta ainava Talsu novada mākslinieku daiļradē Inga Pētersone pēc pieprasījuma
Muzeja krājums un tā saglabāšana Evija Zapacka pēc pieprasījuma