Lekcijas

Talsu novada muzeja speciālistu piedāvātās lekcijas:

 • Biedrību dokumenti līdz 1918. gadam Talsu novada muzeja krājumā.
 • Darba procesi Talsu novada muzeja fotogrāfijās līdz 1940. gadam.
 • Kuzņecova fabrikā ražotie trauki Talsu novada muzeja krājumā.
 • Muzeja krājums un tā saglabāšana.
 • Talsu novada tautas tērps un valkāšanas tradīcijas.
 • Arheoloģija.
 • Atmoda.
 • Putni Latvijā.
 • Pieminot masu deportācijas.
 • Talsu novada mākslinieki: personība un daiļrade.
 • 1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē.
 • Abstrakta ainava Talsu novada mākslinieku daiļradē.

Cenrādis

Lekcijas sagatavošana pēc pasūtījuma – 30 € – 1 stunda.