Lekcijas

Talsu novada muzeja speciālistu piedāvātās lekcijas:

 • 1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē (Inese Vempere)
 • 1918.-1920. gadu notikumi Talsos un apriņķī (Inese Vempere)
 • Arheoloģiskie pieminekļi Talsu novadā un to pētniecība (Inese Vempere)
 • Biedrību dokumenti līdz 1918. gadam Talsu novada muzeja krājumā (Ona Kaudze)
 • Ceļojums uz Nurmuižu (Inese Vempere, Kristiāna Skromule)
 • Darba procesi Talsu novada muzeja fotogrāfijās līdz 1940. gadam (Ona Kaudze)
 • Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsenieks un elizasietis (Guna Millersone)
 • Izsūtīto piemiņai (Kristiāna Skromule)
 • Kalēja amats (Kristiāna Skromule)
 • Kuzņecova fabrikā ražotie trauki Talsu novada muzeja krājumā (Ona Kaudze)
 • Muzeja krājums un tā saglabāšana (Ona Kaudze)
 • Nauda Latvijā (Ona Kaudze)
 • Pieminekļa „Koklētājs” pirmsākumi
 • Plecs pie pleca – Latvijas Tautas fronte (Inese Vempere)
 • Svētvietas Talsos un apkārtnē (Ona Kaudze)
 • Talsu muzejā glabātās vēstules uz tāss – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” daļa (Ona Kaudze)
 • Talsu novada aizvēsture. Bibliogrāfisks apskats (Ona Kaudze)
 • Talsu novada mākslinieki (Guna Millersone)
 • Talsu novada tautas tērps un valkāšanas tradīcijas (Ona Kaudze)
 • Talsu pilskalns (Kristiāna Skromule, Inese Vempere)
 • Tautiskais laikmets un Talsu apriņķis 19. gadsimtā (Inese Vempere)
 • Vilkmuižas ezera senkapi (Inese Vempere)

Cenrādis

Lekcijas sagatavošana pēc pasūtījuma – 30 – 1 stunda.