Lekcijas

Lekcijas (03.04.2014)

“1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē” (I.Vempere)
“Izsūtīto piemiņai” (K.Skromule)
“Ceļojums uz Nurmuižu” (I.Vempere, K.Skromule)
“Vilkmuižas ezera senkapi” (I.Vempere)
“Gleznotājs Frederiks Fībigs” – talsinieks un elzasietis (G.Millersone)
“Talsu novada mākslinieki” (G.Millersone)
“Muzeja krājums un tā saglabāšana” (D.Lēmane)
“Talsu novada aizvēsture: bibliogrāfisks apskats” (O.Kaudze)
“Talsu novada pilis” (O.Kaudze)
“Nauda Latvijā” (O.Kaudze)
“Kori un Dziesmu svētku tradīcijas novadā 19. gs.b.-1985. g.” (D.Lēmane)
“Kuzņecova fabrikā ražotie trauki Talsu novada muzeja krājumā” (O.Kaudze)
“Kalēja amats” (K.Skromule)
“Talsu pilskalns” (M.Zimele)
“Pie pleca plecs” (LTF) (I.Vempere)
“Vectalsi” (L.Grīnvalde)
“Tautiskais laikmets un Talsu apriņķis. 19. gs.” (Z.Konošonoka)

Pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628