Uncategorized

3. maijā plkst.14.00 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienai veltīts pasākums

Talsu novada muzejā pasākuma ietvaros tika atklāta Annai Seilei – vides zinātniecei un politiķei, veltīta izstāde “Neatkarības atgūšanas ceļš…”.

Izstāde “Neatkarības atgūšanas ceļš…” ir veltījums Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas atjaunošanas 32. gadadienai.

Tas ir stāsts par parastu latviešu cilvēku, kas negaidīti strauji nonākot Latvijas augstākās varas gaiteņos, turpināja dzīvot vienkāršu dzīvi kopā ar savu ģimeni laukos, Slīteres “Birzkalnos”. Viņa bieži bija kopā arī ar saviem nu jau sirmajiem skolas un studiju biedriem.

Anna Seile ir viena no četriem Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātiem, kas tika ievēlēti no Talsu rajona.  1990. gada 4. maijā viņi visi balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

Pēc izcelsmes viņa ir zemgaliete, no Mežotnes “Priežpurviem”. Pēc izglītības un pārliecības Latvijas Universitātē skolota ģeogrāfe. Pēc nodarbošanās ilggadēja Latvijas dabas aizstāve, kas rezultējās ar sava darba mūža lielas daļas ieguldījumu Slīteres rezervāta, tagad Slīteres Nacionālā parka, izveidē un zinātniskā darba vadīšanā no 1979.gada līdz 1990.gadam.

Anna Seile – nacionāli noskaņota, valstiski domājoša, ar milzīgām darba spējām un ilggadīgu pieredzi, kāda ir vien nedaudziem Latvijas politiķiem.  Latvijas neatkarības atjaunošana un aizstāvēšana bija viņas dzīves svēts pienākums. Drosmīgs cilvēks, kas nebaidījās aizstāvēt godīgumu pat visaugstākajās politiķu aprindās. Jau pēckara gados kopā ar mazo māsiņu, redzēdama drausmīgo netaisnību savas lauku mājas apkārtnē, drosmīgi izplatīja pašas gatavotas lapiņas ar aicinājumu neatdot lopus kolhozam. Jaunībā izturēja pamatīgo spiedienu iestāties pionieros,  komjauniešos un vēlāk komunistiskajā partijā. Viņa ir viena no nedaudzajiem Latvijas politiķiem, kas ievēlēta piecās Saeimās pēc kārtas. Sestajā nenokļuva, jo pati pieņēma lēmumu beigt darbošanos politikā. Pēc divdesmit parlamenta deputāta darbā pavadītiem gadiem viņa pati sev un citiem godīgi pateica: “Vecajiem jāaiziet, sabiedrība mūs vairs nevēlas.”

Viens no Annas Seiles svarīgākajiem pamatdarbiem Saeimā bija arī Latvijas zemes reformas uzsākšana, organizēšana un Centrālās Zemes komisijas vadīšana.  Ļoti daudz nācās nodarboties ar īpašuma tiesību un zemes privatizācijas strīdus jautājumiem lakos, tādējādi palīdzot daudziem Latvijas iedzīvotājiem risināt smagas, pirmajā mirklī it kā bezcerīgas savu vēsturisko mantojumu atgūšanas problēmas.

Izstādes sagatavošanā izmantoti materiāli no Talsu novada muzeja krājuma un Annas Seiles ģimenes arhīva.

Inese Vempere,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos

Izstāde Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz 26.jūnijam.