Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets

Ceļojošā izstāde “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs un viņa laikmets” Bauskas pilī. 2017

No 12. janvāra līdz 11. februārim Talsu novada muzejā ir iespējams apskatīt ceļojošo vēstures izstādi.

Skolēnu grupām un interesentiem piedāvājam stāstījumu par savā laikā ievērojamo Kurzemes un Zemgales hercogu. Lūdzam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni: 63222770 vai mob.t.: 29102628.

Turpinot iesākto Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures izpēti un popularizēšanu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) piedāvā dokumentu izstādi, kas veltīta zināmākajam un vienlaikus mītiem visapvītākajam no Kurzemes hercogiem – Jēkabam Ketleram (Jacob Kettler). Viņa teju 40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par veiksmīgas politikas un saimniekošanas piemēru, taču zinātnisku, vēstures avotos balstītu pētījumu par šo vēstures periodu joprojām ir ļoti maz.

Bagātīgais LVVA vēstures liecību krājums ļauj ne vien izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības jomām, bet arī sniegt ieskatu hercoga ģimenes dzīvē un atsegt dažus viņa personības aspektus. Izstādē skenētā formā tiek rādīti gan zinatniskajā apritē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vairāki hercoga Jēkaba noslēgti starptautiskie līgumi, gan arī vērtīgi jaunatradumi, kas ļauj noskaidrot atsevišķus līdz šim nezināmus vēstures faktus. To vidū var minēt dokumentus, kas apliecina, ka savus pirmos kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Savukārt 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobāgo salas karte un Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gadsimta vidus pieskaitāmi pie pasaules nozīmes vēstures avotiem.

Izstādes autore ir LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, māksliniece Baiba Šomase, projekta vadītāja LVVA direktora vietniece Dr.hist. Valda Pētersone.

Izstādes atklāšana un tikšanās ar tās veidotāju Dr. hist. Mārīti Jakovļevu notiks Talsu novada muzejā 12. janvārī plkst. 16.00.