Iespieddarbi

Kurzemes pieturas. Kurzemes aktuālās mākslas izstāde. 2012 [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autore Santa Mazika, Talsi: Talsu novada muzejs, 2012, 36 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Sandis Priede un Dainis Kārkluvalks, dizainere Dina Dzelme, iespiests Talsu tipogrāfijā, izdots ar Kuldīgas novada pašvaldības, Liepājas pilsētas domes, Saldus novada pašvaldības, Rojas novada pašvaldības, Tukuma novada domes, Ventspils pilsētas domes un Talsu novada pašvaldības atbalstu.Reproducēti 43 izstādes autoru – Kurzemes mākslinieku darbi un sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par tiem, kā arī ir iespējams gūt informāciju par jauno, neatkarīgo mākslas iniciatīvu darbību Kurzemē (K@2, „Serde”, „Rojaraku”, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs, Liepājas Universitātes Jauno mediju studiju programma).
img703