Izstādes ārpus muzejaMākslas jaunumi

Kurzemes krāsas. Talsu mākslinieku izstāde divās Baltkrievijas pilsētās

19. augustā uz Vitebsku dodas Talsu mākslinieku grupa, lai Vitebskas Mākslas muzejā 21. augustā atklātu Talsu mākslinieku grupas izstādi “Kurzemes krāsas”. Septembrī – oktobrī izstāde būs apskatāma arī Oršas pilsētas mākslas galerijā; ar šo pilsētu Talsiem sāk veidoties draudzīgas attiecības.  Abas šīs izstādes ir iekļautas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Latvijas simtgades kultūras programmā, kā arī Latvijas kultūras dienu Vitebskā norisēs.

Izstādes vadmotīvs ir jau pašā nosaukumā: centīsimies pastāstīt par šo īpašo Latvijas novadu – Ziemeļkurzemi, kurš, iespējams, baltkrieviem ir mazāk zināms kā varbūt Latvijas austrumu puse – Latgale. Piesātināts un spraigs kolorīts gleznotāju darbos ( Andris Vītols, Zigurds Poļikovs, Guna Millersone, Gunta Kalsere, Andris Biezbārdis, Elmārs Orniņš, Ance Gricmane ), reālistiski stāsti par mūsu puses cilvēkiem ( Modra Sapuna un Ineses Mīlbergas gleznās un akvareļos, arī Gata Spalvēna fotogrāfijās ), refleksijas par skarbo un diezgan neskarto novada ainavu Daiņa Kārkluvalka fotogrāfijās un Lauras Feldbergas video un instalācijās, arī meditatīvas pārdomas par laiku Ulda Balgas fotogrāfiju ciklā – jācer, ka izstāde uzrunās Vitebskas, Marka Šagala dzimtenes, mākslas cienītājus. Fotogrāfiju bloks stāstīs arī par Talsu Krūmu mākslas grupas aktivitātēm – performancēm, izstādēm un citiem notikumiem mūsu novadā. Šajā braucienā Talsu mākslinieki cer arī apmeklēt  Vitebskas un Oršas mākslas muzejus un galerijas, satikt plenēros jau iepazītus  Baltkrievijas māksliniekus. Izstādes kuratori ir Mihass Cibuļskis, Vitebskas Universitātes Tēlotājas mākslas katedras docents, un Guna Millersone ( Talsu novada muzeja speciāliste ).

Izstāžu norisi atbalsta  LR Ārlietu ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Talsu novada pašvaldība un Talsu novada muzejs.

Attēls: Lauras Feldbergas instalācija “Saviļņojums”

 

Guna Millersone,

projekta kuratore