Aktualitātes

Kultūras ministra vizīte

Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis 14. februārī viesojās Talsu novadā, lai tiktos ar kultūras, bibliotēku, muzeju jomas darbiniekiem un pašvaldības pārstāvjiem. Dienas pirmajā pusē uz tikšanos ar kultūras ministru Firksu – Pedvāles muižā devās Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele un direktores vietniece Zanda Konošonoka. Dienas noslēgumā ministrs apmeklēja Talsu novada muzeju. Ar jauno arheoloģijas ekspozīciju un programmā “Latvijas skolas soma” īstenoto arheoloģijas nodarbību skolēniem viesus iepazīstināja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā Ieva Priede.

Attēlā: Kultūras ministru Nauri Puntuli ar jauno arheoloģijas ekspozīciju iepazīstina Ieva Priede, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā.

Foto: Sandis Priede

Gita Kļaviņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību