Kultūras darbinieku dienā apbalvojumus saņem arī muzeja darbinieki

16. februārī Talsu, Dundagas un Rojas novadu kultūras darbinieki pulcējās ikgadējā “Kultūras darbinieku dienā”.
Apbalvojumu “Gada kultūras lepnums” šogad saņēma Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone un Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, pateicoties kuru radošajai iniciatīvai tapis gleznu reprodukciju maršruts “Māksla uzzied Talsos”.
Savukārt 35 gadu darba jubilejā sveicām muzeja galveno speciālisti vēstures jautājumos Inesi Vemperi!
Vairāk par pasākumu: www.talsi.lv
35 gadu darba jubilejā sveicām Talsu novada muzeja galveno speciālisti vēstures jautājumos Inesi Vemperi. Foto: Sandis Priede
Apbalvojumu “Gada kultūras lepnums” saņēma Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone (pa labi) un Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, pateicoties kuru iniciatīvai tapis gleznu reprodukciju maršruts “Māksla uzzied Talsos”. Foto: Sandis Priede