AktualitātesIzstādes muzejāKrājuma jaunumiŠobrīd muzejā

Krājuma jaunieguvumu izstāde “KAS? KAD? KĀPĒC?”

Cauri laikiem ejot nemainīgi muzeju lielākā vērtība un dārgums ir tā krājums. Krājuma jaunieguvumu izstāde “KAS? KAD? KĀPĒC?” veidota apskatot un izvērtējot no 2018. gada līdz 2024. gada maijam muzeja krājumā uzņemtos priekšmetus. Tā izklaidē un izglīto, sniedz apmeklētājiem plašu ieskatu Talsu novada muzeja bagātīgajā krājumā. Izstāde ir muzeja darbinieku atskaite un atskats par padarīto, padziļināti vērtējot savu veikumu, krājuma attīstības tendences un analizējot pieļautās kļūdas.

Izstāde sniedz ne tikai iespēju apskatīt nelielu daļu jaunieguvumu no dažādiem laika periodiem, sākot ar 19. gadsimta relikvijām līdz pat mūsdienu mākslas darbiem, bet arī dažādus krājuma ieguves veidus un problēmas, ar kurām saskaramies to veidojot.

Izstādes ietvaros mēs atbildēsim uz 3 svarīgiem krājuma atlases jautājumiem:

  1. Kas? Atspoguļos procesu, kā atlasam priekšmetus uzņemšanai muzeja krājumā.
  2. Kad un kā? Sniegs atbildi uz krājuma veidošanas laika problemātiku, krājuma uzņemšanas procedūru un priekšmetu nonākšanu muzejā.
  3. Kāpēc? Atklās krājumā uzņemšanas iemeslus, vērtību ko saskatām priekšmetos to atlasē, kā arī ar krājuma veidošanu saistītās problēmas.

Katra priekšmeta un eksponāta stāsts piedāvā savdabīgu un unikālu skatījumu uz pagātni, kultūru un mantojumu, taču ne visus stāstus mēs uzzinām. Kādam priekšmetam neatkārtojamību piešķir tā retums, citam tā dzīvesstāsts, vai ievērojama personība, kurai šis priekšmets piederējis. Cits ir sens, ar augstu māksliniecisko vērtību, bet priekšmeta apraksts sagatavots nepilnvērtīgi vai trūkusi būtiska informācija procesa gaitā. Vai šis priekšmets vajadzīgs tieši mūsu krājumam? Vai tas palīdz atspoguļot muzeja virzību, mērķus, Talsu novadu, laika ritējumu, izmaiņas, cilvēkus un viņu dzīves? Dalīsimies ar mūsu iemesliem, mūsu kļūdām un iegūtajām mācībām, kā arī ļausim vērtēt jums.

Talsu novada muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Evija Zapacka