KONTAKTI

Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, LV-3201

Tālrunis: +371 29102628

 novadamuzejs@talsi.lv

Rekvizīti :

Talsu novada pašvaldība Talsu novada muzejs

Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

Reģ. Nr.: 90009113532

Bankas konts: LV49UNLA0028700130033

Banka: A/S SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

Darbinieku kontakti