Kontakti

Adrese : Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, LV-3201

Izpildot Talsu novada pašvaldības rīkojuma Nr.4-1e/365 “Par pasākumiem, kas veicami ārkārtējās situācijas laikā Talsu novadā” 03.12.2020. pieņemtos grozījumus attiecībā uz muzeja darba laiku, Talsu novada muzeja darba laiks līdz 11. 01. 2021. ir mainīts.

Izstāžu, ekspozīciju apskate:

pirmdien, otrdien, trešdien no plkst.11:00 – 18:00, ceturtdien un piektdien no plkst. 12:00 – 20:00.

Sestdien un svētdien – muzejs slēgts.

Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 – 17.00 (apmeklētājus klātienē nepieņem)

Tālrunis: 29102628 (speciālisti)
E-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Rekvizītiem : Talsu novada pašvaldība Talsu novada muzejs
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Reģ. Nr.: 90009113532

Bankas konts: LV49UNLA0028700130033

Banka: A/S SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

Darbinieku kontakti