Kontakti

Adrese : Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, LV-3201

Šobrīd muzejs apmeklētājiem ir slēgts !

Izstāžu, ekspozīciju apskate: muzejs apmeklētājiem slēgts

Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 – 17.00 (apmeklētājus klātienē nepieņem)

Tālrunis: 29102628 (speciālisti)
E-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Rekvizītiem : Talsu novada pašvaldība Talsu novada muzejs
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Reģ. Nr.: 90009113532

Bankas konts: LV49UNLA0028700130033

Banka: A/S SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

Darbinieku kontakti